Aalscholver

Aalscholver – Phalacrocorax carbo

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aalscholvers

vogelsoorten herkennen 

vogelsvogels zingen

 

Leefgebied

wereldwijd behalve poolstreken

Leefomgeving

langs het water

aalscholver

Voedsel

vis en schaaldieren

Lengte en gewicht

0,9-4,9 kg. spanwijdte max. 1 m.

Hun anatomie kenmerkt zich dan ook meestal door zwaardere botten dan bij de doorsnee vogel, en kleinere luchtkamers.

Daarnaast persen deze vogels lucht uit hun veren. Aalscholvers en de nauw verwante slangehalsvogels gaan nog verder – zij laten hun veren-pak nat worden.

Voortplanting

3-4 eieren

Broedtijd

28-29 dagen

Leeftijd

29 jaar

Bijzonderheden

wordt ook scholver, scholverd of schollevaar genoemd

Maar Aalscholvers duiken graag diep, en moeten ook nog eens langdurig achter vis aan-jagen.

Doorweekt gaat dat een stuk makkelijker, met minder opwaarste druk. De ver naar achter geplaatste poten stoten ze bij het duiken gelijk-tijdig naar achte-ren, zodat ze zich wat schoksgewijs verplaatsen.

De aalscholver leeft in kolonies, zowel aan de kust als in het binnenland.

Dagelijks legt deze uitstekende vlieger grote afstanden af, op zoek naar voedsel.

Hij duikt naar vis, schaaldieren en amfibieën. Hij achtervolgt zijn prooi en kan wel 45 seconden onder water blijven.

Aalscholvers die in zout water vissen, slikken wel eens stenen in om gemakkelijker en dieper te kunnen duiken.

De aalscholver is niet alleen individueel zeer sterk, hij is ook een goede teamspeler.

Als de aalscholver er niet in slaagt vissen te vangen, omdat het water zo helder is dat de vissen hem al vanaf verre zien aankomen, dan gaan een aantal aalscholvers heel laag over de bodem zwemmen zodat er heel veel zand om hoog komt.

Hierdoor zien de vissen de andere aalscholvers niet aankomen die nu heel gemakkelijk veel vis kunnen vangen. Ze zijn heel sociaal, want ze wisselen van rol, zodat iedereen genoeg te eten krijgt.

Aalscholvers komen ook in Nederland voor.

Zwemmende aalscholvers liggen diep in het water, ze hebben zwemvliezen.

De aalscholver zit vaak met uitgespreide vleugels op een paaltje bij het water. Reden hiervoor is dat de aalscholver, in tegenstelling tot andere zwemmende en duikende vogels, geen beschermende en waterafstotende vetlaag op de veren heeft en dus na iedere zwemtocht moet drogen om weer te kunnen vliegen.

Vogels die aan de kost komen door te duiken mogen geen al te groot drijf-vermogen hebben.

De baarden aan hun veren staan be-trekkelijk ver uit elkaar, zodat binnendringend water vrij spel krijgt en alle lucht verdwijnt.

Aalscholvers (Phalacrocoracidae) zijn een familie van vogels. De familie telt 36 soorten. Aalscholvers zijn vrij grote zwemvogels die voornamelijk van vis leven. Ze hebben een lange snavel met aan de bovenzijde een haakvormige punt die uitsteekt tot over de onderzijde waarmee ze gemiddeld per dag zo’n 15 kilogram vis verorberen.

Taxonomie

Geslacht Leucocarbo

Leucocarbo albiventer (Falklandaalscholver)

Leucocarbo atriceps (Keizersaalscholver)

Leucocarbo bougainvillii (Humboldtaalscholver)

Leucocarbo campbelli (Campbellaalscholver)

Leucocarbo carunculatus (Wrattenaalscholver)

Leucocarbo chalconotus (Stewartaalscholver)

Leucocarbo colensoi (Aucklandaalscholver)

Leucocarbo onslowi (Onslows aalscholver)

Leucocarbo ranfurlyi (Bounty-aalscholver)

Leucocarbo verrucosus (Kerguelenaalscholver)

Geslacht Microcarbo

Microcarbo africanus (Afrikaanse dwergaalscholver)

Microcarbo coronatus (Kroonaalscholver)

Microcarbo melanoleucos (Kleine bonte aalscholver)

Microcarbo niger (Indische dwergaalscholver)

Microcarbo pygmeus (Dwergaalscholver)

Geslacht Phalacrocorax

Phalacrocorax aristotelis (Kuifaalscholver)

Phalacrocorax auritus (Geoorde aalscholver)

Phalacrocorax brasilianus (Bigua aalscholver)

Phalacrocorax capensis (Kaapse aalscholver)

Phalacrocorax capillatus (Japanse aalscholver)

Phalacrocorax carbo (Aalscholver)

Phalacrocorax featherstoni (Chatham-aalscholver)

Phalacrocorax fuscescens (Blauwmaskeraalscholver)

Phalacrocorax fuscicollis (Indische aalscholver)

Phalacrocorax gaimardi (Roodpootaalscholver)

Phalacrocorax harrisi (Galapagosaalscholver)

Phalacrocorax lucidus (Witborstaalscholver)

Phalacrocorax magellanicus (Magelhaenaalscholver)

Phalacrocorax neglectus (Kustaalscholver)

Phalacrocorax nigrogularis (Arabische aalscholver)

Phalacrocorax pelagicus (Pelagische aalscholver)

Phalacrocorax penicillatus (Brandts aalscholver)

Phalacrocorax punctatus (Gevlekte aalscholver)

Phalacrocorax sulcirostris (Zwarte aalscholver)

Phalacrocorax urile (Roodmaskeraalscholver)

Phalacrocorax varius (Bonte aalscholver)