De plevieren en de kieviten

De plevieren en de kieviten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kieviten_en_plevieren

 

De plevieren en de kieviten vormen samen een familie vogels die behoren tot de steltlopers.  Samen zijn er wel 60 soorten.  Het zijn vogels die middelgroot zijn met een dikke nek.  Je vindt ze verspreid over de hele wereld meestal in de buurt van water.  Maar er zijn ook soorten die voorkomen in de woestijnen van Australië.

Ze lusten slakken, visjes en andere kleine diertjes als insecten, wormen en mosselen.  Maar ook plantjes vinden ze lekker.  Ze beschermen hun nest met hun jongen heel sterk.  Mama en papa roepen luid als er gevaar dreigt.  Soms vallen ze zelfs hun vijand aan.  De grote soorten zijn meestal de kieviten en de kleinere soorten zijn de plevieren.

Kleine plevier

De kleine plevier (Charadrius dubius) is een vogel uit de familie van plevieren (Charadriidae). ’s Zomers zijn kleine plevieren in vrijwel heel Europa te vinden, met uitzondering van het uiterste noorden.

 

Naam: Kleine plevier

kleine plevieren

Omschrijving:
Deze kleine vogel komt steeds meer voor als pionierssoort op nieuwe natuur gebieden ook in het binneland. Hij lijkt op Bontbekplevier, maar kleiner en lichter gebouwd. Beste kenmerken zijn ontbreken van witte vleugelstreep en andere roep. Op kortere afstand is gele oogring kenmerkend. Snavel donker. Het is een niet algemene zomergast.
Lengte: 15 tot 18 cm (houtduif lengte: 38 tot 43 cm)

 

soorten plevieren :

scheefsnavelplevier

strandplevier

puna-plevier

Kaspische plevier

dubbelbandplevier

kraagplevier

kleine plevier

falklandplevier

forbesplevier

bontbekplevier

Javaanse plevier

woestijnplevier

vale strandplevier

dwergplevier

Patagonische plevier

kleine woestijnplevier

prairie-plevier

morinelplevier

rosse plevier

Kaapse plevier

herdersplevier

Maleise plevier

Japanse bontbekplevier

roodkopplevier

sint helena-plevier

Amerikaanse bontbekplevier

madagaskarplevier

driebandplevier

steppeplevier

killdeerplevier

dikbekplevier

maskerplevier

andesplevier

Australische renplevier

diadeemplevier

goudplevier

Amerikaanse goudplevier

Aziatische goudplevier

zilverplevier

Nieuw-Zeelandse plevier

zwartkopplevier

 

soorten kieviten :

cayenne-kievit

witkruinkievit

smidsplevier

Chileense kievit

grijskopkievit

diadeemkievit

langteenkievit

Indische sporenkievit

steppekievit

Indische kievit

witstaartkievit

rouwkievit

Javaanse kievit

malabarkievit

Ethiopische kievit

zwartvleugelkievit

maskerkievit

andeskievit

lelkievit

sporenkievit

bruinborstkievit

zwartkopkievit

Australische kievit

kievit

Kenmerken

Weidevogel met vleugels die aan de bovenkant groenzwart zijn en aan de onderzijde zwartwit. Hij heeft een duidelijke puntkuif. De staart is wit en het uiteinde van de staart is zwart.

Kievit

Biotoop

De Kievit komt graag op vochtige grasgronden, akkers en weilanden, soms ook wel op slikken en steeds meer op maisakkers.

Verspreidingsgebied

Hij komt voor in Azië, Noord- en West-Afrika en Europa

Maten en gewicht

De kievit is 30 cm lang en weegt 200 gram.

Paartijd

Januari tot maart.

Aantal jongen

Vanaf maart zijn er 3 tot 4 eieren te vinden. De eieren komen na 24 tot 31 dagen uit. Na viereneenhalf tot vijf weken zijn ze zelfstandig.

Leefgewoonte

Leeft het grootste deel van het jaar in grote groepen. Vertoont zeer acrobatische baltsvluchten, herkenbaar aan zijn roep: ‘Tjoewiet’.

Voedsel

Voedt zich met bodemdieren, zoals wormen, insecten en slakken. Zij trekken ’s winters eigenlijk alleen maar weg als het voedsel door vorst in de bodem niet meer bereikbaar is.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kievit