Dieren en hun leeftijd

Dieren en hun leeftijd

Ik heb me altijd afgevraagd hoe oud dieren nu eigenlijk konden worden. Het is geweten dat sommige dieren de leeftijd van een mens ver overschrijden. Ook zijn er dieren die in hun laatste levensfasen (insecten) amper een paar uur oud worden. Omdat dit een intrigerende vraag was aan mezelf heb ik even enkele lijstjes gemaakt.

De leeftijden van dieren verschillen enorm; er zijn niet echt standaard formules voor ter beschikking. Ook zijn er vele diersoorten waar men weinig of geen resultaten van heeft. De resultaten die hier opgenomen zijn, zijn het resultaat van vele mensen en vele jaren van onderzoek dat er aan vooraf ging. Bij het grootste gedeelte van de bevindingen die u hierna zal vinden, zijn de berekeningen dan ook gebaseerd op dieren die niet meer in het wild leven.

Men mag wel met zekerheid aannemen dat dieren in gevangenschap een langere levensduur genieten dan hun familie die zichzelf in het wild dient te beredderen. Hetgeen logisch is, omdat er een gans deel van de natuurlijke foerageerinspanningen wegvalt, evenals gevechten om voedsel. Daar de exemplaren in gevangenschap, hun vrijheid toch een beetje inruilden voor voedsel en onderdak.

Echte leeftijdsbepalingen kunnen pas genoteerd worden wanneer men een dier kan opvolgen van de geboorte tot zijn laatste zucht.

Oude, zieke en gewonden dieren die in het wild leven vallen er van tussen als prooi voor natuurlijke vijanden omdat ze van geen nut meer zijn voor de voortbrenging van de soort. En dat is alles waar het om draait in de wilde natuur. Het klinkt wreed, inderdaad.

Oude, zieke en gewonde dieren evenals mensen zijn een mooier lot beschoren, omdat we meer emotioneel betrokken zijn bij het lijdend onderwerp. Een spreekwoordelijk dipje kan al hun einde betekenen. Daarom dat gehandicapte dieren in het wild amper kans maken een mooie leeftijd te bereiken en in huiselijke sfeer of gevangenschap (dierentuin) toch een meer dan respectabele leeftijd kunnen halen die hun gezonde vrijlopende soortgenoten nooit zullen halen. Daarom en voor nog veel meer dienen deze resultaten met een korreltjes zout genomen te worden? Zij zijn niet meer dan een leuke richtlijn.

De leeftijden die hierna opgegeven worden moeten geïnterpreteerd worden met uitzonderingen en marges zowel naar boven als naar beneden.

Weetjes

Men denk dat een levensduur afhankelijk is van de snelheid van de stofwisseling. Hoe sneller de stofwisseling hoe korter de levensduur. Daar zijn volop proeven voor bezig nu.

Er schijnt ook een verband te zijn tussen lichaamsgrootte en leeftijdsduur.

Hieronder een rijtje. (een greep uit dieren en hun leeftijden)

Ter land

Afrikaanse olifanten (behorende tot de familie van de Loxodonta Africana), kunnen tot 68 jaar oud worden. (dit is de tot nu toe hoogste opgetekende leeftijd).

De oudste olifant is de olifant Alice uit Australië die in 1941 overleed op de leeftijd van 157 jaar.

Thomsongazelle( Gazella thomsonii) leeft in het wild tot 10 tot 15 jaar.

Giraffe (Giraffa camelopardalis), worden gemiddeld 15 à 25 jaar.

Fennek of een Woestijnvos (Vulpes zerda) wordt tot 12 jaar oud.

Neushoorns (behorende tot de familie RhinoCerotidea) worden zo een 50 mensenjaren.

Een pelikaan (familie Pelecanidae) zijn gemiddelde leeftijd schommelt tussen de 39 en de 50 jaar.

Maraboes (familie Leptoptilos is een aasetende ooievaar) en wordt ongeveer twintig. De oudste vogel hier was van Keizer Maximiliaan en die werd volgende de overlevering bijna 80 jaar.

Leeuwen (behorend tot de familie Panthera Leo) leven gemiddeld 15 jaar tot 35 in gevangenschap.

Ijsberen halen toch geregeld de leeftijd van veertig jaar.

De oudste chimpansee (behoort tot de familie Pan Troglodytes) werd 47jaar, maarde gemiddelde leeftijd ligt tussen de 39 en 41 jaar.

De reuzenmiereneter kan tot 25 jaar oud worden.

Mara’s kunnen 10 tot 15 jaar oud worden,

Mensapen gemiddeld tussen de 26 à 31 jaar.

Stinkdieren, kunnen tot 13 jaar oud worden,

Dromedaris (Camelus dromedarius) haalt een gemiddelde leeftijd van 20 tot 45 jaar.

Caracal (Felis caracal) wordt in het wild gemiddeld 16 jaar.

Drievingerige Luiaard( Bradypus tridactylus) haalt een gemiddelde van 40 jaar.

Een wolf wordt gemiddeld veertien jaar oud.

Sommige honden daarentegen halen de leeftijd van 16 jaar.

Een kat leeft gemiddeld vijftien jaar maar mijn Ramsesje (zie foto) werd er 21.

Capibara of waterzwijn (Hydrochoerus hydrochaeris) wordt 8 tot 10 jaar oud

Een wangzakmuis wordt tot negen jaar.

Das ( Meles meles) wordt tot 12 jaar

Vogelbekdier (Ornithorhynchus anatinus) haalt een gemiddeldelLeeftijd van 17 jaar.

Gestreepte gnoe of wildebeest (Connochaetes taurinus) wordt max 20 jaar oud.

Grijze eekhoorn(Sciurus carolinensis) wordt zo 8 à 9 jaar.

Europees wild konijn (Oryctolagus cuniculus) haalt in het wild 9 jaar en tem 12 jaar.

Een kleine bosmuis haalt amper tien maand.

Een gewone huis, tuin en keukenmuis haalt ongeveer drie jaar.

Een rat ongeveer vijftien maand.

Een wild konijn(fam LagomorphaLeporidae) wordt maximum 9 jaar oud.

Zwarte beer (Ursus americanus) wordt tot 30 jaar oud.

Een Aardvarken (Orycteropus afer) wordt tot 31 jaar oud.

De drievingerige Luiaard kan tot 40 jaar oud worden.

Citaden (Cicadidae) Sommige soorten,komen eens in de soms wel dertien à zeventien jaar uit. Zij ontwikkelen zich in verschillende stadia onder de grond. Waarna ze massaal uitkomen binnen een tijdspannen van drie weken, om vervolgens masaal te sterven na een levensduur boven de grond van twee tot vier.

Siberische tijger (Panthera tigris altaica) wordt tot 22 jaar oud.

De levensduur van een miljoenpoot is ongeveer 3 jaar.

Nijlpaarden worden gemiddeld 10 tot 15 jaar oud,

 
Ter zee

Zeeannemonen kunnen van zestig tot 120 jaar oud worden.

De blauwe vinvis haalt de hoogste leeftijd onder de zoogdieren, helaas zijn er geen exacte cijfers van.

De oudste zwaardwalvis heette Old Tom (Australië 1839-1930, wat hem negentig jaar oud maakte, werd hij dagelijks gespot in de Twofold Bay New South Wales.

Karper wordt tussend e 38 en 78 jaar oud.

Heilbot wordt dertig tot zeventig jaar oud.

Snoek kan ook 70 jaar oud worden.

Een aal negentien tot 25.

Beloega van 70 tot bijna 90 jaar.

Antarctische vissen worden tot het dubbele van vissen elders in de wereld. Sommige soorten halen de leeftijd van 31 jaar.

De maximale leeftijd van een mearval zou 75 jaar bedragen.

Doopvontschelp (Tridacna gigas) haalt meer dan 100 jaar.

Een blauwe vinvis kan 80 tot 100 jaar oud worden

 

Half land half water

Amfibiën

Japanse reuzensalamander werd inn gevangenschap tot 57 jaar.

Bepaalde schildpadsoorten kunnen de leeftijd halen van 150 tot 180 jaar (onderwerp een Tongaschildpad) schildpadden behoren tot de familie van de Chelonia, de oudste Tongaschildpad heette Tui Malila overleed op 189 jaar.

In een dierentuin in Paington zat een landschildpad van 116 jaar oud.

Sommige krokodilsoorten (behoren tot de familie van de Crocodiledae) kunnen van 80 tot honderd jaar worden.

In een Deense dierentuin vertoefde ooit een pad (familie van de Bufonidae) van 54.

Een gewone pad de BufoBufo wordt in het wild 7 tot 11 jaar, in gevangenschap mag je daar bijna de helft bijtellen.

Vuurbuikpadden (Bombina) worden in gevangenschap tot 14 jaar.

 
In de lucht

Gieren (van de familie Gyps) kunnen tot 130 jaar worden, lmaar hier zijn geen geeikte cijfers van.

De oudste opgetekende wulp(fam. Urmenius Arquata) was een wild maar geringd exemplaar van 32 jaar. (extreem hoog hoor).

Colibriekes worden tot acht jaar.

Albatros( Diomedeidae) wordt 80 tot 85 jaar.

Roodborstje( Erithacus rubecula) haalt een maximumleeftijd van 13 jaar.

Een grootoorvleermuis (behoort tot de familie van de Plecotus Auritus) wordt maximaal 5 jaar.

Een gewone vleermuis wordt ongeveer vijf jaar oud.

Kaketoes (familie papegaaien Kakatuinae) worden van 70 tot 108 jaar oud.

Dagvlinder (familie Lepidoptera).

Steenarend, (Aquila chrysaetos) haalt een gemiddelde leeftijd tussen de 15 – 20 jaar.

Een werkbij (werkster) is na drie weken af en aan vliegen (intensief hoor) opgeleefd.