De echte salamanders

De echte salamanders

De echte salamanders zijn een groep salamanders die je op vele plaatsen ter wereld kan terug vinden.  In het water hebben ze als jong vaak een kam op de rug of de staart om vlot te kunnen zwemmen.  Ook felle kleuren en een gladde huid in het water zijn belangrijk.  Eens volgroeid gaan ze er anders uitzien.  De naam ‘echte salamander’ is wat vreemd.  Vele soorten uit andere families lijken erg goed op deze familie.  dus zouden die ook best dezelfde naam kunnen krijgen.

Alle dieren uit deze familie hebben het water nodig om hun jongen ter wereld te brengen.  De kleintjes komen al uit het ei wanneer ze nog in de buik van mama zitten.  Dus wanneer ze worden geboren zijn ze volgroeid.

echte salamandersm

soorten echte salamanders :

 • Pyreneeënsalamander
 • Sardijnse beeksalamander
 • kleine watersalamander
 • Spaanse watersalamander
 • karpatensalamander
 • vinpootsalamander
 • Italiaanse watersalamander
 • alpensalamander
 • ribsalamander
 • brilsalamander
 • kamsalamander
 • marmersalamander
 • bandsalamander
 • goudstreepsalamander
 • alpenlandsalamander
 • vuursalamander