Oerinsecten

Oerinsecten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Proturen

Protura oftewel oerinsecten zijn zeer kleine bodembewonende zespotigen. Ze hebben geen vleugels, ogen, of antennen en kennen bijna geen metamorfose. Omdat ze geen antennen hebben, steken ze hun voorste paar poten vaak omhoog om als tastorganen te dienen. De wetenschappelijke soortnaam pro(to-)ura betekent letterlijk simpele staart.

oerinsectenm

Protura werden vroeger opgevat als de primitiefste insecten (bijna 300 miljoen jaar oud). Tegenwoordig worden Protura niet meer tot de insecten gerekend maar tot een aparte klasse van zespotigen, naast de insecten en Diplura.