Mijten

Mijten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijten

Mijten (Acariformes) zijn kleine geleedpotigen met een lichaam dat niet duidelijk in twee (zoals bij spinnen) of drie (zoals bij insecten) geledingen is gedeeld. Samen met de teken vormen ze de orde Acarina (vroeger: Acari).

Verreweg de meeste mijten zijn met hun grootte van minder dan 0,1 tot 1,0 mm met het blote oog niet of nauwelijks waar te nemen, hoewel sommige soorten wat groter zijn en een afmeting van enkele millimeters halen. De bekende huisstofmijt bijvoorbeeld meet ongeveer 0,2 mm.

mijten

In het algemeen heeft een mijt (net als de teek en de spin) acht poten. Een uitzondering hierop wordt gevormd door enkele zeer jonge vormen en enige zeer gespecialiseerde soorten.

Men onderscheidt meer dan 45.000 soorten in 546 families waarvan er ca. 2500 in het water leven en 10.000 parasitair zijn. Men schat dat het grootste deel van de mijtensoorten nog niet wetenschappelijk beschreven is. Ze verschillen in lichaamsvormen en leefwijze soms sterk van elkaar. De wijfjes leggen eieren waaruit jongen tevoorschijn komen. Deze jongen hebben in het eerste larvestadium soms slechts 6 poten.

Mijten eten onder andere dode dieren, planten of rottende stoffen. Roofmijten leven vaak van andere mijten en worden wel in de kastuinbouw als plaagbestrijding ingezet. Enkele soorten veroorzaken ziekten bij mens en dier en het besmet zijn met mijten wordt acariose genoemd. De orde wordt verdeeld in twee onderorden, namelijk de Sarcoptiformes en de Trombidiformes.

 

onderorde Sarcoptiformes

familie Acaridae (schurftmijten), bijvoorbeeld Sarcoptes;

familie Tyroglyphidae (meelmijten), bijvoorbeeld Tyroglyphys;

familie Galumnidae (hoornmijten), bijvoorbeeld Galumna

 

onderorde Trombidiformes

familie Paratetranychus;

familie Hydrachnella (zoetwatermijten), bijvoorbeeld Piona en Arrenurus;

familie Halacaridae (zeemijten), bijvoorbeeld Halacarellus en Pontorachna;

familie Ixodidae (teken), bijvoorbeeld Ixodes (zie: teek).

Enkele mijten die ziektes kunnen veroorzaken zijn:

de schurftmijt die in de huid leeft en jeuk veroorzaakt

de huisstofmijt waar veel mensen allergisch voor zijn

de oormijt bij honden en katten

de haarfollikelmijt

Brevipalpus phoenicis die tropische gewassen (onder andere passiebloemen) aantast

spint die onder andere sperziebonen aantast.
Vorm en functie
Mijten zijn in de bodem in grote aantallen aanwezig en zijn belangrijk voor de afbraak van organische materialen. Ze behoren tot de spinachtigen net als spint die in de kasteelt voor problemen kan zorgen.

In de strooisellaag en in graslanden bereiken ze hun hoogste aantallen. Dode resten van planten en mest zijn voor veel soorten het belangrijkste voedsel, maar er zijn ook mijten die leven van schimmels, springstaarten, aaltjes en enchytraeen. Om deze reden zijn ze van veel belang voor het ecologisch evenwicht in de grond. Een aspect hiervan is ook dat mijten van belang zijn voor het transport van bacteriën en schimmels door de grond.

Landbouwkundig
Mijten zijn onder meer van belang vanwege de grote aantallen waarin ze voorkomen. Een strooisellaag (mulchlaag) is voor veel soorten van belang. Doordat een deel van de mijten roofmijten zijn reguleren ze het bodemleven.