Wortelduizendpoot

Wortelduizendpoot

https://nl.wikipedia.org/wiki/Symphyla

De wortelduizendpoot legt hoopjes witte, bol-ronde eieren in de grond. Hier komen na verloop van tijd larven uit.
De wortelduizendpoot eet door organisch materiaal, wortels van jonge planten en schimmels.

wortelduizendpoten
Het zijn vooral de groeipunten van wortels die worden aangevreten. Dit heeft als gevolg dat er vaak een vertakt en bossig
wortelgestel ontstaat.