Genten (vogels)

Genten (vogels)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Genten_(vogels)

Jan-van-Gent – Morus bassanus

Leefgebied

Noord-Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

Leefomgeving

zeeën en oceanen, langs de kust om te broeden

genten

Voedsel

vis

Lengte en gewicht

90-100 cm. 2,5-3 kg. spanwijdte 165-180 cm.

Voortplanting

1 ei

Broedtijd

44 dagen

Leeftijd

20 jaar

Bijzonderheden

oud-Nederlandse naam Bassaanse gans of Bassaangans

De okergele kop is buiten het broedseizoen bleker.

De Jan-van-Gent duikt op spectaculaire wijze van 10-40 m. diagonaal omlaag om vis te vangen, waarbij de vleugels vlak boven wateroppervlak gevouwen worden.

Hierbij kunnen snelheden tot 100 km/u behaald worden.

De dieren overwinteren op zee, soms langs de kust.

Net als Noordse stormvogels staan jan-van-gents erom bekend dat ze schepen volgen. Om de klap waarmee ze in het water plonzen te kunnen weerstaan, hebben ze luchtkamers aan de voorkant van hun lichaam.

Jonge vogels zijn wit gevlekt. Paren blijven gewoonlijk ook buiten het broedseizoen bij elkaar.

Genten (Sulidae), ook wel rotspelikanen genoemd, zijn 70-85 cm grote stootduikende zeevogels met een torpedovormig lichaam. Verder hebben ze een lange, forse snavel met gekartelde zijranden, korte poten en lange, puntige vleugels. Voedsel, vooral vis, wordt op zee gezocht. Op eilanden met een droog klimaat nestelen vaak grote groepen maskergenten (Sula dactylatra). Deze soort is te herkennen aan de witte veren en de zwarte vleugelranden. In tegenstelling tot de andere soorten, broedt de roodpootgent (Sula sula) niet op de grond, maar in de bomen. De opvallende rode poten zijn kenmerkend voor deze soort, die verder te herkennen is aan de bruine vleugels en het wit- of bruingekleurde lichaam. De bruine gent (Sula leucogaster) voedt zich niet alleen met vis, maar ook met pijlinktvissen. Bruine genten maken hun nest vooral op eilanden voor de kust, vaak op rotswanden of begroeide hellingen. Genten zijn vooral in tropische streken te vinden, maar ook in Groot-Brittannië komen ze voor. De familie telt 10 nog bestaande soorten.

Taxonomie

Geslacht Morus

Morus bassanus (Jan-van-gent)

Morus capensis (Kaapse jan-van-gent)

Morus serrator (Pacifische jan-van-gent)

Geslacht Papasula

Papasula abbotti (Abbotts gent)

Geslacht Sula

Sula dactylatra (Maskergent)

Sula granti (Nazcagent)

Sula leucogaster (Bruine gent)

Sula nebouxii (Blauwvoetgent)

Sula sula (Roodpootgent)

Sula tasmani (Tasman Gent) †

Sula variegata (Humboldtgent)