Goudsnippen

Goudsnippen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudsnippen

Goudsnippen
zijn een familie van vogels uit de orde Steltloperachtigen.
De familie telt 3 soorten.

goudsnipp

Goudsnippen zijn een kleine familie vogels die behoren tot de steltlopers.  Er bestaan slechts twee soorten van.
Ze lijken sterk op elkaar.  Hun snavel is harder dan de gewone snippen en het zijn ook trage vliegers.  De wijfjes zijn groter en feller gekleurd.  Zij proberen met hun mooie kleuren de mannetjes te verleiden.  Het zijn de mannetjes die de eieren uitbroeden en ook de jongen achteraf verzorgen.  In het nest liggen meestal vier eieren gewoon in een kuiltje op de grond.  Als het een beetje te nat is, worden er restjes van planten gebruikt om het nest mooier en droger te maken.  Tijdens de dag zitten ze verstopt tussen het rietmoeras.  In de nacht gaan ze op zoek naar voedsel.

Deze vogels van ondiepe moerassen zijn van zonsondergang tot zonsopgang actief, dan doorwoelen ze het slik met hun snavels.
Ze eten wormen, schaaldieren, insekten en sommige zaden.
Vroeg in het broedseizoen voert het vrouwtje met zacht krassende roep een baltsvlucht boven haar territorium uit. Ze paart soms met verschillende mannetjes, elk van de mannetjes broedt een legsel uit voedt de jongen op.

 

NEST

Laag plantaardig materiaal op een hoopje, temidden van de moerasvegetatie.

 

VERSPREIDING

Verspreide gebieden in Afrika, Azei en N.- en O.-Australie.

 

B. Vrouwtjes zijn groter en kleurrijker dan mannetjes.