Jagers

Jagers

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jagers

 

De jagers zijn een familie zeevogels die behoren tot de steltlopers.  Het zijn vleeseters die lange stukken kunnen vliegen op zoek naar prooien.  Vooral vis, afval en aas wordt gegeten.  Ze achtervolgen graag meeuwen, sterns en andere zeevogels om hun prooi te stelen.  De jagersvallen ook papegaaiduikers en meeuwen aan om ze op te eten.  Op hun broedplaatsen eten ze lemmingen en eieren en jongen van andere vogels.

kleinste-jager

Deze vogels zijn dichte familie van de meeuwen,
de sterns en de alken.

Kenmerken:

De kleinste jager is een overwegend bruinzwarte en grijze jager. Hij verschilt van de kleine en middelste jager door de sterk verlengde middelste staartpennen, die bijna half zo lang zijn als het lichaam van deze vogel. De Kleinste jager wordt 48-53 centimeter groot. Beide geslachten hebben hetzelfde verenkleed: een gele nek, een zwarte kruin, lange staartpennen, een lichte buikzijde en een donkere rug.

Biotoop:

Hij leeft op beide poolgebieden, zowel in open zee als in het poolgebied zelf. Ze broeden op de toendra’s.

Voorkomen:

Het zijn trekvogels, die grote afstanden afleggen. De kleinste jager broedt in het hoge noorden, waar ze vooral lemmingen vangen. ‘s Winters vindt men ze op de wateren rond Antarctica.

Voedsel:

Lemmingen en vis. Ze kunnen ook de prooien van andere vogels stelen.

Jagers zijn zeevogels binnen de familie Stercorariidae uit de orde steltloperachtigen. Het zijn carnivore vogels, die binnen zeevogelgemeenschappen vaak de rol van toppredator vervullen. Jagers broeden in gematigde streken en de poolgebieden en ze trekken over grote afstanden. De familie telt 7 soorten.

Leefwijze

Buiten het broedseizoen eten jagers vooral vis, afval en aas. Velen zijn gedeeltelijk kleptoparasieten, waarbij ze meeuwen, sterns en andere zeevogels achtervolgen om hun hun vangst afhandig te maken. De grotere jagersoorten doden en eten ook regelmatig volwassen vogels zoals papegaaiduikers en meeuwen. Er zijn zelfs gevallen bekend dat ze vogels ter grootte van een blauwe reiger hebben gedood. In de broedgebieden eten ze regelmatig lemmingen, eieren en jongen van andere vogels.

Taxonomie

Jagers zijn nauw verwant aan alken, meeuwen, schaarbekken en sterns. De drie kleinste soorten jagers (met een holarctisch verspreidingsgebied) hebben als adult twee verlengde centrale staartveren, sommigen hebben ook een enigszins witte onderdelen en een vaal gele nek. Deze kenmerken zijn niet aanwezig bij de grotere soorten, die afgezien van de grote jager allen op het zuidelijk halfrond voorkomen. Vanwege deze morfologische kenmerken wordt de familie van de jagers vaak in twee geslachten onderverdeeld. De kleinste soorten worden aldus ingedeeld bij Stercorarius en de grote soorten bij Catharacta.

Naar aanleiding van de resultaten van DNA-onderzoek is echter op diverse punten beweging ontstaan in de taxonomische positie van de verschillende sooorten. Ten eerste is gesuggereerd dat de subantarctische grote jager, de Chileense grote jager en de Zuidpooljager zo nauw verwant zijn dat het eigenlijk ondersoorten en geen soorten betreft. Ten tweede bleek op grond van MtDNA de middelste jager genetisch dichter bij de grote jager te staan, dan bij de kleinste en kleine jager. Uit dit laatste zou geconcludeerd kunnen worden dat geen van beide geslachten binnen de familie van de jagers monofyletisch is. Deze observaties hebben geleid tot een drietal theorieën met betrekking tot de soortvorming van de jagers:

  1. De jagersoorten zouden zijn geëvolueerd vanuit een op de middelste jager lijkende gezamenlijke voorouder. Vanuit deze voorouder zouden vier takken zijn afgesplitst: een voor de kleinste en kleine jagers, een voor de middelste jager en twee voor de grote jagersoorten.
  2. De uiterlijke gelijkenis tussen de middelste jager aan de ene kant en de kleinste en kleine jager aan de andere kant zou een geval zijn van convergente evolutie. De gelijkenis tussen de soorten zou in dit geval dus geen verwantschap impliceren.
  3. Hybridisatie tussen een vrouwelijke grote jager en een mannelijke kleinste of kleine jager waardoor mitochondriaal DNA vanuit het geslacht Catharacta bij het geslacht Stercorarius werd geïntroduceerd. Dit zou geleid hebben tot een hybride voorouder van de middelste jager.

Voor de taxonomische indeling in dit artikel wordt de classificatie van Birdlife aangehouden,
waarbij de traditionele verdeling van soorten in de geslachten Stercorarius en Catharacta gehandhaafd blijft.

Soorten

Geslacht Stercorarius

Subantarctische grote jager

Chileense grote jager

Longicaudus Kleinste jager

Zuidpooljager

Parasiticus Kleine jager

Middelste jager

Grote jager