Kluten

Kluten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kluten_(vogels)

Vogelsoort: Kluut (Recurvirostra avosetta)

Deze familie vogels telt twee soorten : de kluten en de steltkluten.  Ze behoren tot de steltlopers en worden 30 tot 45 centimeter groot.  Met hun lange smalle poten stappen ze sierlijk door het water.  Hun kleuren zijn meestal zwart en wit met een beetje bruin aan de kop.  Zowel de wijfjes als de mannetjes zien er hetzelfde uit.  Ze lusten vooral schelpdieren, garnalen,
insectenlarven, wormen en vis. 

kluut

De vogels komen over de hele wereld voor behalve op de Zuid- en de Noordpool.  Ze broeden op open plaatsen dicht bij het water soms in grote groepen.  Als er gevaar loert kunnen ze erg veel lawaai maken om hun vijand weg te jagen.  De nesten zijn eenvoudig en worden goed beschermd.  Hierin liggen 3 tot 4 licht gekleurde eitjes.

De Kluut is afkomstig uit de familie kluten en uit de orde steltloperachtigen. De Kluut is een vogelsoort van ongeveer 43 cm groot. Heel opvallend aan de Kluut is zijn zwarte lange snavel, die aan het einde krom naar boven staat. De Kluut is grotendeels wit van kleur met over zijn vleugels een zwarte kleur, over zijn rug heeft heeft de Kluut een duidelijke zwarte streep lopen. De Kluut heeft lange zwarte poten, die tijdens vliegen recht naar achteren wijzen. De Kluut komt het meest langs de kust voor. De Kluut komt in Nederland meestal alleen voor in het broedseizoen. Als de winterperiode er aan komt vertrekt de Kluut richting het zuiden van Europa, rond het middelands zee gebied. Het voedsel : De Kluut vangt zijn voedsel in ondiep water. Met zijn snavel zoekt hij door de modder naar kleine kreeftjes. Verder eet de Kluut ook insecten en ongewervelde kleine diertjes. Broedtijd : De Kluut broedt veelal in kolonies, langs moerassen en ondiepe wateren. Ze maken daar een nest in een ondiep kuiltje van plantendelen, waarin ze ongeveer 4 eieren uitbroeden. De eieren komen na een periode van 23 dagen uit. Het opvallende is, dat de jonge Kluut meteen het nest verlaat en direct opzoek gaat naar voedsel.
De Jongen kunnen na 35 dagen vliegen.

 

Bijna een kwart van alle west-Europese kluten broedt in Nederland, vooral langs de kust. Wanneer de vogels gaan ruien (eind juli) verzamelen alle kluten uit de Noord- en Oostzee zich in de Waddenzee. Vooral de Jadebusen in Duitsland en het wad bij Rømø (Denemarken) zijn belangrijke ruiplaatsen. De jonge vogels trekken al in september naar de overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en Senegal. Veel oudere vogels volgen in november. In de herfst is het waddengebied belangrijk voor de kluten. Van de in totaal ongeveer 80.000 Europese kluten verblijven er dan rond 15.000 in Nederland, waarvan 12.000 in het waddengebied. In de winter is vooral het deltagebied belangrijk.

soorten kluten :

bandsteltkluut

steltkluut

Zuid-Amerikaanse steltkluut

Amerikaanse steltkluut

zwarte steltkluut

Amerikaanse kluut

andeskluut

kluut

Australische kluut