krabplevieren

krabplevieren

https://nl.wikipedia.org/wiki/Krabplevier

De krabplevieren zijn vogels uit de familie van de steltlopers.  De familie telt maar één soort.  Ze komen voor langs de kusten en eilanden in de Indische Oceaan.

De krabplevier is resident van de kusten en eilanden van de Indische Oceaan, waar de vogel zich voedt met krabben en andere kleine dieren. Het Aldabra atol is overwinteringsgebied

De Krabplevieren bewonen de noordelijke en westelijke kusten van de Indische oceaan, de kusten en eilanden van de Rode zee en de Perzische golf, de Lacadiven, Andamanen de Comoren, Aldabra en tenslotte Madagaskar. Hier wonen en broeden deze plevieren in kolonies op de stranden of op eenzame koraaleilanden, die hier en daar bedekt zijn met zand en stukjes schelp. Hun voedsel bestaat uit krabben, mossels en slakken.

krabplevier

De Krabplevier heeft voor zijn enige, relatief groot ei geen schutkleur nodig. Hij legt het ei namelijk niet ergens op de bodem maar aan het eind van een schuin in het zand gegraven gang, die tot 1 meter lang en 50 cm diep is.
Door de extreem hoge temperaturen in de broedgebieden, die gedeeltelijk in de warmste zones van de aarde liggen, zijn de Krabplevieren wel gedwongen onder het aardoppervlak te broeden. Maar er is nog iets bijzonders met de voortplantingsbiologie van de Krabplevieren. De jongen van alle plevieren, snippen, wulpen en grutto’s zijn uitgesproken nestvlieders. De pas uitgekomen Krabplevier, die gestoken is in een eenkleurig grijs donspakje, heeft alle tijd en is in zijn broedhol goed geborgen. De jonge Krabplevier is in het begin erg hulpeloos en zelfs niet in staat te lopen.
Ook hier valt de Krabplevier uit de toon, hij is tevens de enige soort die in de orde Charadriiformes een uitgesproken nestblijver is.