Vechtkwartels

Vechtkwartels

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vechtkwartels

vechtkwart

Vechtkwartels zijn een familie vogels die behoren tot de steltloperachtigen.  Het zijn kleine vogels met bruine kleuren zodat ze weinig opvallen.  Ze lijken erg goed op de gewone kwartels.  Het zijn slechte vliegers en rennen als knaagdieren door het gras.  Meestal leven ze alleen of in paartjes.  Het is het vrouwtje die probeert een mannetje te krijgen.  Soms heeft ze vele mannetjes tegelijk.  Ze maakt een slordig nest met ongeveer 5 eitjes in.  Het zijn puntige ovale eieren.  Dan gaat het mannetje beginnen broeden en verzorgt ook de jongen als ze uitkomen.  Als de jongen uit het ei komen, verlaten ze dadelijk het nest.

De dieren komen voor van Spanje tot Afrika, tot India en China, verder tot aan Australië.  De hennen zijn soms echte vechtersbazen in plaats van de mannetjes.

Vechtkwartels (familie Turnicidae) zijn een familie van vogels uit de orde steltloperachtigen (Charadriiformes). Er zijn 17 soorten verdeeld over twee geslachten. De vogels lijken sterk op kwartels maar behoren niet tot de familie van de Hoendervogels.

Beschrijving

Vechtkwartels zijn kleine op de grond levende vogels die weinig vliegen. Het vrouwtje heeft een meer opvallend verenkleed dan het mannetje en zij neemt ook het initiatief bij de balts. Beide seksen werken samen bij het bouwen van een nest, maar het mannetjes broedt de eieren uit en verzorgt de jongen. De broedtijd is 12 tot 13 dagen en de jongen kunnen twee weken na het uitkomen van de eieren vliegen.

Taxonomie

Door hun gelijkenis met kwartels werden deze vogels tot in de jaren 1990 geplaatst binnen de orde van de Galliformes (hoenderachtigen) of de Gruiformes (kraanvogelachtigen). DNA-onderzoek naar de taxonomie van de vogels wees echter uit dat ze een zeer uitzonderlijke plaats innamen binnen de Neoaves. Sibley & Ahlquist (1990) plaatsten daarom de vechtkwartels in een aparte orde, de Turniciformes. Uit nader moleculair genetisch onderzoek bleek dat deze groep meer verwantschap heeft met de steltloperachtigen.

Lijst van geslachten en soorten

Geslacht Ortyxelos

Ortyxelos meiffrenii (Leeuwerikkwartel)

Geslacht Turnix

Turnix castanotus (Rosse vechtkwartel)

Turnix everetti (Soemba-vechtkwartel)

Turnix hottentottus (Hottentotvechtkwartel)

Turnix maculosus (Roodrugvechtkwartel)

Turnix melanogaster (Zwartborstvechtkwartel)

Turnix nanus (Natalvechtkwartel)

Turnix nigricollis (Madagaskarvechtkwartel)

Turnix ocellatus (Gevlekte vechtkwartel)

Turnix olivii (Cape York-vechtkwartel)

Turnix pyrrhothorax (Roodborstvechtkwartel)

Turnix suscitator (Zwartkeelvechtkwartel)

Turnix sylvaticus (Gestreepte vechtkwartel)

Turnix tanki (Chinese vechtkwartel)

Turnix varius (Bonte vechtkwartel)

Turnix velox (Kleine vechtkwartel)

Turnix worcesteri (Worcesters vechtkwartel)