Waterral

Waterral

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterral

Kenmerken

Het lichaam van de waterral is zijdelings enigszins afgeplat, zodat de vogel zich makkelijk langs rietstengels kan bewegen. Bij gevaar vliegt de vogel soms over korte afstanden weg, maar zoekt toch het liefst de beschutting van het riet op. Vooral jonge vogels zijn te verwarren met het waterhoen, maar bij volwassen vogels vallen onmiddellijk de bruine rug en de lange snavel op.

Waterralm

Biotoop

Moerasgebieden met riet en drassige plekken. In de winter ook bij afwateringskanalen en andere plaatsen waar nog open (stromend) water te vinden is.

Bijzonderheden

De waterral is een schaarse broedvogel in ons land die zich zelden laat zien, maar met een beetje geluk wel laat horen. Heeft u tijdens een wandeling door een moerassig terrein wel eens het gegil van een mager speenvarken gehoord, dan weet u vanaf nu dat dat afkomstig is van de waterral! Een deel van de waterrallen is standvogel en blijft dus het hele jaar in ons land. In de winter als het even gevroren heeft ziet u soms langs een bevroren rietrandje een waterral scharrelen. Ze zijn donker gekleurd met een rode lange snavel. Vliegen doen ze zelden, ze verdwijnen liever al lopend uit het gezichtsveld. Stand is fluctuerend mede door strenge winters. Door verlies aan habitat gaat mogelijk de stand licht achteruit.

 

 

Migratie

Vogels uit Noord en Midden-Europa doen op trek in september tot december mogelijk met 1000-en tegelijk ons land aan om daarna door te trekken naar de overwinteringsplekken

soorten echte rallen :

effen bosral

roodnekbosral

kastanjekopral

cayenne-bosral

roodvleugelbosral

kleine bosral

vale bosral

bruine bosral

reuzenbosral

platens ral

inaccessible-eilandral

madagaskargrijskeelral

grijskeelral

swinhoe’s ral

Darwins ral

gele ral

zapata-ral

witkeelral

mangrove-ral

weka

calayanral

new britainral

Nieuwcaledonische ral

okinawa-ral

guamral

geelbandral

rovianaral

gebandeerde ral

lord howe-ral

zebra-ral

Molukse naaktoogral

Sulawesi naaktoogral

halhahera-ral

nkulengu-ral

dwergral

luzonral

mullers ral

grijsborstral

kasuarisral

schomburgks ral

fiji-ral

woodfordral

gevlekte ral

rouwral

loodgrijze ral

kaneelral

andamanral

zwartpootral

roodpootral

driekleurige ral

magelhaenral

waterral

Afrikaanse waterral

koningsral

virginia-ral

klapperral

Madagaskarwaterral

bogota-waterral

wetmore’s ral

rougets ral