De buissnaveligen

De buissnaveligen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Buissnaveligen

De buissnaveligen zijn een groep vogels die ook wel de stormvogelachtigen worden genoemd.  Ze leven allemaal in de open oceaan.  Er bestaan 4 families zoals de albatrossen, de stormvogels, de alkstormvogels en de pijlstormvogels.  De albatros is hier wel de bekendste vogel.  Hij kan meer dan één meter groot worden.  En als hij zijn vleugels spreidt, is hij wel drie meter breed.  Maar de alkstormvogel is de kleinste met maar 2 centimeter lang.

 

Je vindt alle vogels vooral terug op rotseilanden waar je bijna geen enkel ander dier ziet.  Ze maken daar hun nest tussen de rotsen in spleten en holen.  Elke keer en elk jaar keren ze terug naar dezelfde plek waar hun nest ligt.  Ook als koppeltje blijven ze hun hele leven samen.  Beide ouders verzorgen de kleintjes tot ze zelf kunnen vliegen.  En dat duurt erg lang.  bij andere vogels gaat dat sneller.

 

4 families  buissnaveligen :

albatrossen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Albatrossen

stormvogeltjes

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijke_stormvogeltjes

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijke_stormvogeltjes

stormvogels en pijlstormvogels

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvogels_en_pijlstormvogels

alkstormvogeltjes

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkstormvogeltjes

 

Een albatros

Een albatros is een grote zeevogel met lange vleugels.  Ze kunnen heel lang over de oceaan hangen op zoek naar een prooi in het water.  De albatrossen komen op bijna alle oceanen voor.  Op het land stappen zij nogal moeilijk en zij komen daar alleen om te nestelen, meestal op eilandjes met veel rotsen.  Het voedsel bestaat vooral uit vissen, inktvissen en kwallen.

Albatrossen kunnen toch knap vliegen, hoewel ze vrij zwaar zijn.   Dat moet je maar kunnen !   Ze kunnen glijden in de lucht als echte artiesten.  Ze kunnen ook enorme afstanden afleggen.   Ook al leven ze vaak op een onbewoond eiland, toch worden ze vaak gevangen voor hun mooie veren.  Ze worden ook vaak in visnetten gevangen.  Omdat ze vaak de vis uit de netten van de vissers willen pikken, raken ze dikwijls vast.   Duizenden vogels sterven op die manier.

Albatrossen

Een albatros is een grote zeevogel met lange vleugels.  Ze kunnen heel lang over de oceaan hangen op zoek naar een prooi in het water.  De albatrossen komen op bijna alle oceanen voor. Op het land stappen zij nogal moeilijk en zij komen daar alleen om te nestelen, meestal op eilandjes met veel rotsen.  Het voedsel van de albatros is vooral vissen, inktvissen en kwallen.

Albatrossen hebben lange vleugels en kunnen toch knap vliegen, hoewel ze vrij zwaar zijn.  Dat moet je maar kunnen ! Ze kunnen glijden in de lucht als echte artiesten.   Ze kunnen ook enorme afstanden afleggen.  Ook al leven ze vaak op een onbewoond eiland, toch worden ze vaak gevangen voor hun mooie veren.

Als hij zijn vleugels open doet, kom je al gauw aan ruim 3 meter.  Hij wordt daarom de koning van alle zeevogels genoemd.  Zijn vleugels lijken wel surfplanken, zo groot en zo vlak.  Hij is altijd op zoek naar voedsel dat zich ergens in het donkere water onder hem bevindt.  De vogel ontdekt soms een vissersboot die een spoor van voedsel achter zich laat.   Een lange sliert van inktvissen waar de albatros zo gek op is, drijft aan het wateroppervlak.   Hij ziet het gevaar niet echt, want binnen in het aas zit de vishaak verborgen die is vastgemaakt aan een lange vislijn achter het schip.  De albatros schrokt de inktvis op.  De vogel probeert zich nog los te maken, maar de vislijn sleurt de vogel mee onder water en hij verdrinkt.  De schepen proberen nu hun lijnen in de nacht uit te gooien, om geen albatrossen te vangen in hun netten.   De vissers willen wel helpen, maar weten vaak niet goed hoe ze dat moeten doen.

De vogels krijgen maar één jong per jaar en sommige soorten zelfs maar één per twee jaar.  De vogels broeden in een kolonie en pa en ma wisselen elkaar af met het broeden.  Een kolonie is een grote familie vogels samen.  Pas na een jaar of vijf zoekt hij een andere albatros om te paren.  Ze blijven bij elkaar hun hele leven lang en kunnen 30 tot  40 jaar worden.

soorten albatrossen :

amsterdameilandalbatros

tristanalbatros

reuzenalbatros

laysanalbatros

galapagosalbatros

roetkopalbatros

Indische geelsnavelalbatros

Atlantische geelsnavelalbatros

grijskopalbatros

wenkbrauwalbatros

stellers albatros

chathamalbatros

cambellalbatros

salvins albatros

bullers albatros

witkapalbatros

zwartvoetalbatros

Nieuw-Zeelandse albatros

gibsons albatros

noordelijke koningsalbatros

zuidelijke koningsalbatros

zwarte albatros

 

Alkstormvogeltjes

 

Alkstormvogeltjes zijn een familie vogels die behoren tot de buissnaveligen.  Het is een kleine familie van maar vier soorten die allemaal sterk op elkaar lijken.  Het verschil zit in de kleuren en de vorm van de snavel.  In de naam merk je op dat deze vogels sterk op alken lijken.  Dat komt omdat ze op dezelfde manier naar eten zoeken.  Ze duiken achter de visjes aan.  Toch blijven ze dicht bij de kust vliegen, terwijl vele andere soorten stormvogels soms heel ver op zee gaan.  Maar ze zijn geen familie van de alken.  Die vogels behoren tot de steltlopers.

soorten alkstormvogeltjes :

alkstormvogeltje

Zuidgeorgisch alkstormvogeltje

Magelhaen-alkstormvogeltje

Chileens alkstormvogeltje

 

Stormvogeltjes

Stormvogeltjes zijn een familie vogels die behoren tot de buissnaveligen.  Er zijn 23 soorten van bekend.  Hun veren zijn donker met een witte buik.  Ze behoren tot de kleinste zeevogels en eten vooral plankton, schaaldieren en kleine visjes die ze al vliegend plukken van het wateroppervlak.  Hierdoor lijken ze al vliegend wat op vleermuizen.  Je vindt ze op alle oceanen en ze komen enkel aan land om te paren.  Daar zitten ze in grote kolonies te nesten in spleten en holen tussen de rotsen.  Ze nemen hun tijd om te broeden en de jongen op te voeden.  Samen met 100 duizenden andere paren nestelen ze op de rotsen.  Ruzies onder elkaar zorgen ervoor dat er geregeld vogels sterven.  Maar ook ratten en verwilderde katten roven de nesten leeg of halen de jongen uit hun nest.

stormvogels

De vogels worden 13 tot 26 centimeter groot.  Eén groep heeft korte vleugels en een vierkante staart.  De andere groep heeft langere vleugels en een wigvormige staart.  De poten van de stormvogeltjes zijn vrij zwak.  Ze kunnen er amper enkele stappen mee zetten.  Daarom vliegen ze liever dan te stappen.  Wel kunnen sommige soorten tijdens het jagen enkele stappen zetten op het water terwijl ze verder fladderen.  Ze gebruiken hiervoor de wind die hen recht houdt.  Als ze landen op het water kunnen ze hetzelfde doen om terug uit het water te raken door te trippelen en hun vleugels te krommen.  Samen met zeehonden en pinguïns kunnen ze jagen op kleine scholen vis.

soorten stormvogeltjes :

witbuikstormvogeltje

zwartbuik-stormvogeltje

grijsrugstormvogeltje

stormvogeltje

witkeelstormvogeltje

Humboldts stormvogeltje

Japans stormvogeltje

zwart stormvogeltje

dwergstormvogeltje

Chinees stormvogeltje

Wilsons stormvogeltje

Madeira-stormvogeltje

parelgrijs storm-vogeltje

Californisch stormvogeltje

gekraagd stormvogeltje

vaal stormvogeltje

bont stormvogeltje

Galapagos-stormvogeltje

Tristrams stormvogeltje

sierlijk stormvogeltje

Nieuw-Zeelands stormvogeltje

 

Stormvogels en pijlstormvogels

Stormvogels en pijlstormvogels zijn een familie vogels die behoren tot de buissnaveligen.  Er bestaan 86 soorten van.  Ze verschillen sterk in grootte, van erg klein tot even groot als de albatrossen.  De grootste vogels hebben een vleugelbreedte van bijna één meter, terwijl de kleinste rond 25 centimeter breed zijn.  Er zijn soorten die met meer dan één miljoen paren samen zitten.

Hun neus heeft de vorm van een buis en wordt gebruikt bij het jagen naar vis maar ook om hun nest terug te vinden in de grote kolonies.  Hun veren zijn saai van kleur, van zwart, blauw, grijs tot bruin.  Omdat de vleugels lang en smal zijn, hebben ze soms moeite om in de lucht te blijven.  Daarom is het nodig om steeds snel te vliegen om in de lucht te kunnen blijven.  Ze gebruiken de wind om tot een hoogte te geraken en glijden dan op windgolven om te dalen.  Reuzenstormvogels kunnen in hun vleugels hun spieren vastzetten zodat ze zonder krachten verder kunnen glijden op de wind.

Echt sterke poten hebben deze vogels niet.  Als ze op het land zitten, rusten ze gewoon op hun buik en duwen zich zo naar voren met de hulp van hun vleugels.  Hun poten staan zo ver naar achter dat ze er moeilijk mee kunnen lopen, maar wel prima mee kunnen zwemmen.  De pijlstormvogels vind je terug over de hele wereld over alle oceanen.  Ze kunnen lange afstanden afleggen van Nieuw-Zeeland tot Alaska.  Met miljoenen trekken ze de oceanen over.

Ze jagen op vis, aas, inktvis en schaaldieren.  De prooien worden gevangen aan het wateroppervlak die ze met een flinke duik vangen.  Vaak zijn het andere roofdieren in het water die de vissen bijeen drijven zodat de stormvogels een visje kunnen meepikken vanuit de lucht.  Dolfijnen en tonijnen jagen mee op grote scholen vis en duwen de vissen naar het wateroppervlak.  Maar ook aas en restjes die andere roofdieren achterlaten vinden ze best lekker.  De meeste pijlstormvogels nestelen op rotsen en zijn soms makkelijke prooien voor roofdieren op het land.  Met hun zwakke poten kunnen ze niet snel opstijgen voor hun vijanden.  Meeuwen of andere roofvogels azen op hun eieren of jongen.  Hun nesten worden gemaakt in holen, op de open grond of tussen struiken.  Stormvogels die op de Zuidpool wonen, kunnen zich moeilijker ingraven om een nest te maken.  Zij die op eilanden leven, hebben dan weer minder last van landroofdieren of meeuwen in de buurt.  De vogels die beginnen paren, zullen eerst voor elkaar dansen door de kop te zwaaien, te knabbelen, te kakelen en hun veren gladstrijken.  Het dient ook om hun hol te beschermen tegen andere indringers.  De geluiden die erbij worden gemaakt, zijn dan weer belangrijk om elkaar te herkennen in de grote groep.  Maar ook het keuren van elkaar is belangrijk.  Dat kan soms wel een tijdje duren.  Er wordt één ei gelegd dat vrij groot is.  De vrouwtjes keren dan terug naar het water om zich te voeden, terwijl de mannetjes op het ei passen.  Soms worden eieren voor een tijdje onbewaakt achter gelaten en worden na tien dagen weer verder bebroed.  Stormvogels worden ongeveer 15 tot 20 jaar oud.  Enkele soorten worden bedreigd met uitsterven door vervuiling van het water.  Ook worden er teveel vissen gevangen zodat er voor de stormvogels nog weinig overblijft.

soorten stormvogels :

stormvogels

kerguelenstormvogel

Bulwers stormvogel

Jouanins stormvogel

Kaapse stormvogel

Noordse stormvogel

grijze stormvogel

blauwe stormvogel

zuidelijke reuzen-stormvogel

noordelijke reuzenstormvogel

sneeuwstormvogel

witkinstormvogel

bruine stormvogel

brilstormvogel

Tahiti-stormvogel

Phoenixstormvogel

Arminjons stormvogel

Hendersons stormvogel

chathamstormvogel

Barau’s stormvogel

halsbandstormvogel

Bermuda-stormvogel

kermadecwitnek-stormvogel

Cooks stormvogel

Juan fernandezstormvogel

zwartvleugel-stormvogel

Macgillivray’s stormvogel

zwartkapstormvogel

Salvins stormvogel

bonintormvogel

Schlegel-stormvogel

regenstormvogel

witkopstormvogel

Goulds stormvogel

Stejnegers stormvogel

landvleugelstormvogel

Madeira-stormvogel

Magenta-stormvogel

donsstormvogel

kermadecstormvogel

vanuatustormvogel

zwartborststormvogel

Pycrofts stormvogel

Hawaiistormvogel

Solanders stormvogel

witnekstormvogel

Kaapverdische stormvogel

Murphy’s stormvogel

Antarctische stormvogel

Solomonstormvogel

zwarte stormvogel

westlandstormvogel

Reunionstormvogel

 

soorten pijlstormvogels :

pijlstormvogels

Kuhls pijlstormvogel

Kaapverdische pijlstormvogel

gestreepte pijlstormvogel

kleine pijlstormvogel

Towsends pijlstormvogel

Canarische kleine pijlstormvogel

Bullers pijlstormvogel grote pijlstormvogel

vlinderpijlstormvogel

grauwe pijlstormvogel

Heinroths pijlstormvogel

Huttons pijlstormvogel

Audubons pijlstormvogel

vale pijlstormvogel

kleine wigstaartpijl-stormvogel

dunbekprion

dikbekprion

Antarctische prion

Salvins prion

duifprion

breedbekprion

Perzische pijlstormvogel

Noordse pijlstormvogel Australische grote pijlstormvogel

Chileense grote pijlstormvogel

Newellspijlstormvogel

zwartbuikpijl-stormvogel

dunbekpijlstormvogel

yelkouan-pijlstormvogel

wigstaartpijlstormvogel