De sjakohoenders en de hokko’s

De sjakohoenders en de hokko’s

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjakohoenders_en_hokko%27s

De sjakohoenders en de hokko’s vormen samen een familie vogels die behoren tot de hoendervogels. De vogels komen voor in Midden- en Zuid-Amerika. De familie telt ruim 50 soorten. Het zijn bosvogels die vooral in de bomen leven. Ze hebben een lange staart en korte vleugels. De grootste vogels zijn wel één meter lang. Tijdens de dag zoekt hij in het bos naar zaden, vruchten, bladeren en insecten.

SJAKOHOENDERSHOKKO

De chachalaca’s leven vooral als het bijna donker wordt. Dan lopen ze heen en weer over de takken op zoek naar vijgen en bessen. De hokko’s zijn bruin of zwart van kleur en leven meestal in de nacht.

Sjakohoenders en hokko’s (Cracidae) zijn een familie van hoendervogels, die ook wel sjakoehoenders worden genoemd. Deze dieren leven in Centraal- en Zuid-Amerika en het zijn de tegenhangers van de fazanten en pauwen uit de Oude Wereld. De familie telt 54 soorten.

Sjakoehoenders zijn grote, vaak boombewonende bosvogels met een lange brede staart en stompe vleugels. De grootste soort is de bruine hokko (Crax rubra) die bijna een meter lang wordt. Hij bewoont vochtige en half-droge bossen. Gedurende de dag zoekt deze sjakoehoen op de bosbodem naar allerlei zaden, vruchten, bladeren en insecten, maar verder houdt de bruine hokko zich verscholen in de bomen. Gewoonlijk leeft dit dieren in paren, maar soms komt het voor dat de hokko kleine familiegroepjes vormt. De mannetjes zijn zwartgekleurd en hebben een gele snavel, terwijl vrouwelijke hokko’s een zwart-witte kop en een roodbruin of donkerbruin verenkleed hebben.

Half-droge gebieden en bossen in het laagland van Midden-Amerika worden bewoond door de circa 45 cm grote kuifsjakohoen (Penelope purpurascens). Het is een schuw dier, maar hij verraadt zich door zijn krassende roep, die vaak te horen is in de ochtend- en avondschemering. De kuifsjakoehoen voedt zich met jonge zachte blaadjes en bessen, en hij loopt al etend over de takken.

In vochtige regenwouden tot een hoogte van 1000 m kan de bruine chachalaca (Ortalis vetula) gevonden worden. Deze vogel is vooral actief in de schemering. Paarsgewijs lopen of rennen de chachacala’s dan over de takken, op zoek naar wilde vijgen, bessen en sappige bladeren.

Echte hokkos zijn meestal zwart of bruin (alleen de nachthokko is oranjekleurig). Ze leven meestal ’s nachts, met name de nachthokko. Andere soorten zijn de zwarte hokko, bruine hokko en geelknobbelhokko. De zwarte en geelknobbelhokko lijken sprekend op elkaar. Ze verschillen van elkaar doordat de ene een witte staartpunt heeft.

 

soorten sjakohoenders :

 

witvleugelsjakohoen

 

bandstaartsjakohoen

 

baardsjakohoen

 

roodmaskersjakohoen

 

witbrauwsjakohoen

 

marailsjakohoen

 

andessjakohoen

 

grijspootsjakohoen

 

ortons sjakohoen

 

cauca-sjakohoen

 

witkuifsjakohoen

 

kuifsjakohoen

 

witvoorhoofdsjakohoen

 

rossig sjakohoen

 

spix’ sjakohoen

 

 

soorten hokko’s :

 

blauwknobbelhokko


zwarte hokko


geelknobbelhokko


maskerhokko

 

nachthokko

 

helmhokko

 

knobbelhokko

 

bruine hokko

 

hoornhokko

 

roodsnavelhokko

 

soorten goeans :

 

lelgoean

 

sikkelvleugelgoean

 

zwarte goean

 

hoorngoean

 

berggoean

 

roodkeelgoean

 

witkopgoean

 

zwartmaskergoean

 

blauwkeelgoean

 

soorten chachalaca’s :

 

chaco-chachalaca

 

grijskopchachalaca

 

roodkopchachalaca

 

roodvleugelchachalaca

 

gevlekte chachalaca

 

witbuikchachalaca

 

kleine chachalaca

 

West-Mexicaanse chachalaca

 

roodbuikchachalaca

 

geelbrauwchachalaca

 

bruine chachalaca

 

wagler-chachalaca