De sperwerachtigen

De sperwerachtigen worden ook wel de havikachtigen genoemd.  Het zijn roofvogels die vooral tijdens de dag op jacht gaan naar hun prooi.  Tot deze grote familie behoren de arenden, de buizerds, de gieren, de wouwen, de sperwers, de haviken, de wespendieven en de kiekendieven.  In totaal zijn er wel 250 soorten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Havikachtigen

 

Taxonomie van de Sperwerachtigen (Accipitridae)

De Arend

De Buizerd

De Gieren

Een Havik

Bruine Kiekendieven

Sperwer

Wespendief

Wouwen