EUROPESE KWARTEL

 Kwartel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartel

EUROPESE KWARTEL

Coturnix coturnix

Groepsnaam:

Grondkwartels

Ringenmaat:

4,5 mm.

Bijzonderheden:

Broedduur:

± 18 dagen

Geslachtsrijp:

Eerste jaar

Luidruchtig:

Matige mooie roep

Vorstgevoelig:

Nee

Agressief:

Soms zowel haan als hen t.o.v. elkaar

Andere eigenschappen:

Schuwe vogel die zich snel drukt. Haan kan met meerdere hennen gehouden worden, doch soms verdragen de hennen elkaar niet. Zijn late legsters.

Noot:

In gevangenschap komen veel kruisingen voor met Japanse kwartel.

Deze Europese kwartel behoort ook tot de grondkwartels.

kwartel
Natuurlijk leefgebied

De Europese kwartel komt voor in een groot gebied tussen ruwweg Scandinavië in het noorden tot geheel Afrika aan de zuidkant. De westkant van dit gebied wordt gevormd door de Britse Eilanden en de oostgrens loopt tot aan Midden-Azië. Deze kwartelsoort is een echte seizoenstrekker. In onze winter trekt deze kwartel naar het zuiden en komt in het voorjaar weer terug om te broeden. Deze kwartel houdt van open terreinen met lage plantengroei, graslanden en agrarische gebieden. In Nederland komt deze prachtige getekende kleine grondkwartel ook nog in het wild voor, zij het helaas sporadisch.

Uiterlijk

Het type van deze kwartel lijkt op dat van de Harlekijnkwartel. De Europese kwartel meet van kop tot staart ruim 16 – 17 centimeter. Het gewicht van deze kwartel is ongeveer 80 – 90 gram. De eieren wegen gemiddeld acht tot negen gram. Deze soort kent geen duidelijk geslachtsdimorfisme. Deze kwartel heeft een uitgesproken camouflagekleur. De basiskleur is vrij donkerbruin met lichte veernerven. Het meest opvallende verschil tussen hen en haan vinden we bij de keelstrepen en de borstkleur. De hen mist duidelijke donkere tot zwarte keelstrepen, terwijl de haan lange strepen heeft. De oogkleur is donker. De snavel is donker hoornkleurig en de poten vleeskleurig.

 
Huisvesting

De huisvesting is vergelijkbaar met die van de hiervoor beschreven kleine grondkwartels. De Europese kwartel is soms wel wat schuw en schrikachtig van karakter, maar kan met enig geduld wel tam worden gemaakt. Deze inheemse kwartel kan minder goed tegen koude vochtige winters. Zij hebben een beschut hok en ren of volière nodig met een droge bodem.

Fokken

De dieren houden van warmte en een droge bodem met voldoende schuilgelegenheid. De hen maakt een ruw kuiltje ergens op een beschutte plaats en legt daar acht tot tien eieren, waarna zij gaat broeden. Het totale aantal eieren dat in een seizoen wordt gelegd is beperkt. Na ruim 16 -17 dagen komen de kuikens uit. De hen en de haan zorgen samen voor de jongen. Na ruim twaalf weken zijn de kuikens volwassen. Denk aan het vroegtijdig bestellen van de pootringen, want de kuikens groeien snel. De ringmaat is 4,5 millimeter. Omdat deze soort in Nederland beschermd is, is het ringen van de dieren wettelijk verplicht. Ook de hanen van deze soort roepen in het voortplantingsseizoen. Het geluid is wel hard, maar niet erg hinderlijk. Het aantal eieren dat de hennen van deze soort leggen is vrij beperkt. Om meer eieren tegelijk te krijgen, kan geprobeerd worden meer hennen bij een haan te plaatsen.

Oppassen

Leggen de hennen van deze soort veel eieren, dan is de kans groot dat de dieren zijn gekruist met een andere soort (zoals de Japanse kwartel). Deze hennen zijn dus rasonzuiver en moeten nooit gebruikt worden om mee te fokken. Deze soort wordt minder dan de andere soorten grondkwartels door de liefhebbers gehouden. Het kan soms enige tijd kosten om goed fokmateriaal te krijgen.

 
Kleurmutaties

De Europese kwartel komt alleen voor in de wildkleur.