Nachtzwaluwachtigen

Nachtzwaluwachtigen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtzwaluwachtigen

De nachtzwaluwachtigen (Caprimulgiformes)
vormen een orde van de vogels die naast de eigenlijke nachtzwaluwen nog enige families omvat.

Taxonomie

Vetvogel (Steatornithidae)

Uilnachtzwaluwen (Podargidae)

Reuzennachtzwaluwen (Nyctibiidae)

Nachtzwaluwen (Caprimulgidae)

 ———————————————————————–

Vetvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Steatornithidae

VETVOGEL De vetvogel heeft grote ogen om ’s nachts vliegend te foerageren, een krachtige, gekromde snavel omringd door gevoelige borsteltjes, lange smalle vleugels en een lange staart. De poten zijn kort en zwak. Overdag verschuilt hij zich in kolonies op rotsrichels in donkere grotten, en komt ’s nachts te voorschijn om vruchten van palmen te eten. Terug in de kolonie braakt hij de zaden uit, die de richels en vloer bedekken. De luide snerpende en schreeuwende roep van de honderden vogels kan buiten de grot worden gehoord. Binnen maken de vogels klikkende geluiden; door de echo vinden ze in het donker de weg. NEST Hoop uitgebraakte zaden op een rotsrichel. VERSPREIDING Van O.Panama zuidelijk naar Bolivia en oostelijk naar Venezuela en Trinidad.

Vetvogels op het nest; Oilbirds on a nest
Vetvogels op het nest; Oilbirds on a nest

De vetvogel (Steatornis caripensis) is een vogel uit de orde der nachtzwaluwachtigen (Caprimulgiformes). Het is de enige soort van de monotypische familie Steatornithidae en het geslacht Steatornis. De vogel komt voor in Midden-Amerika, het Caraïbisch gebied en het noorden van Zuid-Amerika.

Anatomie

De vetvogel is een 40 tot 49 centimeter grote roodbruine vogel met witte vlekken op keel, kop en vleugels. Hij weegt tussen de 350 en 375 gram. De veren van mannelijke en vrouwelijke exemplaren zijn gelijk.

Net als nachtzwaluwen heeft deze vogel een lange staart en lange vleugels, maar zeer korte poten. De vogels hebben een goed ontwikkelde reukzin en grote ogen.

Heel bijzonder aan deze vogel, die nestelt in donkere grotten, is dat hij gebruik maakt van echolocatie. Dit zintuig lijkt op dat van de vleermuizen. De vogel gebruikt klikkende geluiden met een hoge frequentie van 1500 tot 2500 Hertz.

Levenswijze

De vetvogel is een vogel die ’s nachts actief is en van vruchten leeft. Deze combinatie is uniek in de wereld. Overdag verbergt de vogel zich in grotten, soms kilometers diep, waar zij in groepen (kolonies) de dag doorbrengen.

’s Nachts trekken de vogels erop uit en maken daarbij vluchten van soms wel 75 km van de rustplaats vandaan. Het voedsel waar ze dan op uit zijn bestaat uit vethoudende vruchten van bepaalde soorten palmen en laurier. Met zijn relatief grote en sterke snavel werkt hij deze vruchten in hun geheel naar binnen. Het voedsel wordt later, overdag in de rustplaats, verteerd.

Vetvogels leven en broeden in kolonies van hoogstens 50 paren. Het nest bestaat uit een stapeltje van gedroogde modder, uitwerpselen en uitgebraakt fruit.

 

 ——————————————————————————-

Uilnachtzwaluwen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uilnachtzwaluwen

Uilnachtzwaluwen zijn een familie van vogels uit de orde Nachtzwaluwachtigen. De familie telt 16 soorten.

uilnachtzwaluwen

Gevlekte Uilnachtzwaluw – Podargus strigoides – Tawny Frogmouth

De gevlekte uilnachtzwaluw is geen uil en is geen zwaluw, uilnachtzwaluwen vormen en heel aparte familie (Podargidae) met verschillende geslachten en soorten. Onze vreemde vogel leeft in Australië, Tasmanië en Nieuw Guinea. Hij leeft hoofdzakelijk in de beboste streken, maar trekt de laatste jaar ook vaker richting de parken van de dorpen en steden. Een volwassen vogel is tussen de 40 en 50 centimeter lang.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren, kikkers, hagedisjes en grote insecten. Hij gaat dit voedsel niet zoeken, maar gaat laag bij de grond zitten wachten tot hij een prooi ziet, deze slaat hij bij verrassing en wordt vervolgens op de grond dood gegooid. Ook herdoor onderscheidt hij zich van uilen en zwaluwen, die rondvliegen om een prooi te vinden.

Uilnachtzwaluwen maken een nest in de vork van takken, in boomstronken en in lianen tot op hoogtes van wel 14 meter. De materialen die gebruikt worden, zijn vaak takjes en bladeren. De pop legt 2 tot 3 eieren, die door zowel de pop als de man gedurende 30 dagen worden bebroed. De man doet dit vaak overdag, terwijl de pop ’s nachts de eieren warm houdt. Jonge vogels kruipen gelijk naar de rand van het nest om daar hun ontlasting over de rand te laten vallen. Na ongeveer 25 dagen verlaten de jongen het nest en leven dan zelfstandig verder.

Het volgende jaar komt het zelfde paartje terug op het nest dat ze verlaten hebben, knappen dit op en beginnen opnieuw aan een broedperiode. Dit paartje houdt dit jaren vol, omdat als ze eenmaal een paartje gevormd hebben, dit blijven tot een van de twee dood gaat.

Taxonomie

Geslacht Batrachostomus

Batrachostomus affinis (Blyth-kikkerbek)

Batrachostomus auritus (Grote kikkerbek)

Batrachostomus chaseni

Batrachostomus cornutus (Maleise kikkerbek)

Batrachostomus harterti (Dulitkikkerbek)

Batrachostomus hodgsoni (Hodgsons kikkerbek)

Batrachostomus javensis (Javaanse kikkerbek)

Batrachostomus mixtus (Borneose kikkerbek)

Batrachostomus moniliger (Ceylonkikkerbek)

Batrachostomus poliolophus (Sumatraanse kikkerbek)

Batrachostomus septimus (Filipijnse kikkerbek)

Batrachostomus stellatus (Goulds kikkerbek)

Geslacht Podargus

Podargus ocellatus (Gemarmerde uilnachtzwaluw)

Podargus papuensis (Reuzenuilnachtzwaluw)

Podargus strigoides (Uilnachtzwaluw)

Geslacht Rigidipenna

Rigidipenna inexpectata

——————————————————————————-

 

 

Reuzennachtzwaluwen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reuzennachtzwaluwen

Reuzennachtzwaluwen (Nyctibiidae) zijn een familie van vogels uit de orde nachtzwaluwachtigen (Caprimulgiformes). De familie telt 7 soorten.

reuzennachtzwaluwen

Taxonomie

Geslacht Nyctibius

Nyctibius aethereus (Wigstaartreuzennachtzwaluw)

Nyctibius bracteatus (Rosse reuzennachtzwaluw)

Nyctibius grandis (Vale reuzennachtzwaluw)

Nyctibius griseus (Reuzennachtzwaluw)

Nyctibius jamaicensis (Grijze reuzennachtzwaluw)

Nyctibius leucopterus (Gevlekte reuzennachtzwaluw)

Nyctibius maculosus (Andesreuzennachtzwaluw)

—————————————————————————-

NACHTZWALUW

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtzwaluwen

 

 

Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)

NachtzwaluwCaprimulgus-europaeus

Deze goed gecamoufleerde vogel is het bekendst om de lange, snorrende toon met rijzende en dalende tendens die baltsende mannetjes ‘s nachts maken. Dit geluid is moelijk te lokaliseren. De vogel rust overdag op de grond of in de lengte op een tak. Hij wordt zelden wargenomen, behalve als hij overdag op zijn rustplaats wordt verstoord. ‘s Nachts jaagt hij in snelle, grillige vlucht insekten na.
De vogel left op open plekken, dicht bij bomen, waar de grond met bladeren en takken is bedekt.

NEST Stukje open grond, meestal dicht bij bomen of struiken.

VERSPREIDING Eurazie en N.-Afrika, oostelijk tot China. Overwintert tot in Z.-Afrika.

Grootte:

Biotoop: Nachtzwaluwen zijn vogels van doorgaans droge, halfopen tot open terreinen. Het nest bevindt zich op de grond, maar de aanwezigheid van enig geboomte als schuil- en zangplaats is gewenst. Het voedsel bestaat uit grote insekten, vooral nachtvlinders en kevers, die in de vlucht worden gevangen.

Territorium:

Trekken of blijven: Het zijn zomervogels, die de winter doorbrengen in tropisch Afrika.