Tinamoes

Tinamoes

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tinamoes

Een tinamoe of stuithoen (orde Tinamiformes; familie Tinamidae) is een van de oudste vogelsoorten.
De Tinamoe hoort tot een Zuid-Amerikaanse vogelfamilie, en kent 47 soorten onderverdeeld in 9 geslachten.

Andere namen stuithoenders
Wetenschappelijk Tinamiformes; Tinamidae
Engels tinamous
Verspreiding Zuid-Amerika
Voedsel kleine dieren; vruchten
Aantal soorten 45

Tinamoes hebben kleine, rond vleugels en een plomp lichaam. Hoewel deze Zuid-Amerkaanse vogels kunnen vliegen, gaat het ze niet makkelijk af en geven ze de voorkeur aan lopen. Hun uithoudingsvermogen is niet groot. Bij gevaar vertrouwen ze op hun schutkleur en drukken ze zich plat op de bodem. Ze nestelen op de grond. De mannetjes broeden en hebben daarom ook een betere schutkleur dan de vrouwtjes.

geelpoottinamoe

De tinamoes zijn een aparte groep vogels die ook de stuithoenen worden genoemd.  Ze zijn een van de oudste vogelsoorten die nu nog leven.  Je vindt ze in Zuid-Amerika met ongeveer 47 soorten.  Eigenlijk zijn ze familie van de loopvogels en niet van de hoendervogels.  Maar ze kunnen wel vliegen, wat de andere loopvogels dan weer niet meer kunnen.

Deze vogels eten vooral bessen en insecten.  Ze zijn heel moeilijk te vinden omdat ze zich vaak bang wegsteken in donkere bossen.  Zelfs als ze op de open grasvlakten lopen, merk je ze niet gauw op.   Hun eieren zijn wel zeer mooi en glanzend als porselein.  De jongen kunnen direct lopen als ze uit het ei komen.

Indeling

Tinamoes zijn niet verwant aan de hoendervogels van de Galliformes, maar aan de loopvogels van de Struthioniformes, Rheiformes, Apterygiformes en Casuariiformes. Er zijn fossiele resten gevonden die dateerden tot 10 miljoen jaar oud.
Het uitgebreide DNA-onderzoek van 2008 (Hackett)
plaatst de Tinamoes zelfs samen met alle loopvogels binnen een enkele groep Struthioniformes als een zustergroep van de kiwi en de casuaris. Hoe in dat verband het vliegvermogen van de Tinamoes te verklaren is tegen de achtergrond van het onvermogen van de andere struisvogelachtigen is niet goed duidelijk. Mogelijk hebben ze in strijd met de zogenaamde wet van Dollo het vliegvermogen herkregen.

Leefwijze

Stuithoenders eten voornamelijk vruchten, bessen en insecten.

Hoewel sommige soorten vrij algemeen zijn, zijn zij zeer schuw en worden ze slechts zelden waargenomen. Een klein aantal soorten leeft in meer open, grazig land, maar zelfs daar zijn ze moeilijk te zien. Ze komen vooral voor in de Zuid-Amerikaanse laaglanden en geven de voorkeur aan donkere plekken zoals dichtbegroeide bossen.

Stuithoenders leggen aantrekkelijk gekleurde eieren met een porseleinglans. Kuikens kunnen vrijwel direct lopen.

De grote tinamoe (Tinamus major) is een bewoner van de dichtbegroeide laaglandregenwouden. Het vlees van deze soort wordt hogelijk gewaardeerd en daarom is de grote tinamoe vroeger gretig bejaagd. Tegenwoordig is het dier beschermd.

De kleine tinamoe (Crypturellus soui) leeft in bosranden en secundaire wouden. Het is een algemeen voorkomende soort, maar door zijn schuwheid en geringe afmetingen, wordt deze tinamoe gemakkelijk over het hoofd gezien.

De solitaire struiktinamoe (Crypturellus cinnamomeus) van de drogere gebieden voedt zich met kleine insecten, bessen en planten die hij op de bosbodem vindt. Hoewel deze soort een redelijke vlieger is, blijft de struiktinamoe bij gevaar het liefst bewegingloos verborgen op de bosbodem. Struiktinamoes zijn ook algemeen in gebieden waar de mens de natuurlijke vegetatie heeft verstoord.

 

soorten tinamoes : 

zwartkoptinamoe

barletts tinamoe

berlepsch’ tinamoe

grijsborst tinamoe

rosse tinamoe

gebandeerde tinamoe

grauwe tinamoe

struiktinamoe

grijspoottinamoe

roodpoottinamoe

choco-tinamoe

geelpoottinamoe

Braziliaanse tinamoe

tataupa-tinamoe

wenkbrauwtinamoe

marmertinamoe

bonte tinamoe

kuiftinamoe

quebracho-tinamoe

bergtinamoe

bruine tinamoe

teptui-tinamoe

kortsnaveltinamoe

kleine tinamoe

witbuiknothura

chaconathura

Darwins nothura

gevlekte nothura

roodkoptinamoe

cordoba-tinamoe

zwartkaptinamoe

krombektinamoe

pisacca-tinamoe

Andestinamoe

Chileense tinamoe

taczanowski’s tinamoe

kleine nothura

pampahoen

huaycotinamoe

dwergtinamoe

Patagonische tinamoe

puna-tinamoe

witkeeltinamoe

grote tinamoe

zwarte tinamoe

kluizenaarstinamoe

grijze tinamoe