Boormossel

Amerikaanse boormossel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_boormossel

De Amerikaanse boormossel (Petricola pholadiformis) is een in zee levende tweekleppige uit de familie van de pseudoboormossels.

Beschrijving

petpho

Schelpkenmerken

De Amerikaanse boormossel heeft een vrij dikschalige, langgerekte schelp. De bovenrand is, in tegenstelling tot de Witte boormossel (die niet verwant is) niet omgeslagen. De umbo ligt ver naast het midden. De buitenkant is bedekt vanuit de umbo stralende ribben die worden gekruist door groeilijnen. De ribben in het gedeelte onder de umbo dragen duidelijke, schubvormige uitsteeksels.
Pseudoboormossels missen accessorische schelpstukken die wel bij de echte Boormossels aanwezig zijn.

Afmetingen van de schelp

lengte: tot 75 mm. Meestal kleiner.

hoogte: tot 35 mm. Meestal kleiner.

Kleur

Kalkwit of geelwit. Oudere exemplaren zijn bruingeel of blauwgrijs verkleurd.

Voorkomen

Losse kleppen en doubletten spoelen algemeen aan langs de hele kust. In boorgaten in hout en veen zijn regelmatig levende dieren te vinden. Na sterke oostenwind spoelen ook nog levende dieren aan.