Schildvoetigen

Schildvoetigen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schildvoetigen

Schildvoetigen (Caudofoveata) zijn een klasse weekdieren. Het zijn primitieve zeedieren met een wormachtig uiterlijk en zij hebben geen schelp. De klasse heeft drie families: Chaetodermatidae, Limifossoridae en Prochaetodermatidae. Hiervan zijn 132 soorten beschreven.

produktbilde-Chaetoderma-intermedium

Ze hebben een gestrekt lichaam dat geheel door een mantel met cuticula en schubben is bedekt en variëren in lengte van 3 mm tot 14 cm. Achter of rondom de mond ligt een uit één of meer delen bestaand voetschild (graaf- en waarnemingsplaat). De mantelholte is eindstandig met één paar echte bladkieuwen. Het terminaal zintuig is altijd ongepaard. De middendarm is meestal vergezeld van een spijsverteringszak aan de buikzijde. De spieren tussen de mantel en de buikzijde vertonen talrijke gepaarde bundels, die echter vaak rudimentair geworden zijn. De afvoer van de geslachtscellen geveurt via de afvoergangen van het hartzakje (coelomodcuten). De oorspronkelijke gonoducten ontbreken.

Schildvoetigen leven in de zeebodem en zijn van gescheiden geslacht. De eitjes worden vrij in het water bevrucht.