De bloemdieren

De bloemdieren

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloemdieren

De bloemdieren worden ook de bloempoliepen genoemd.  Het is een groep dieren die behoren tot de neteldieren.  Tijdens hun ganse leven zwemmen ze als poliep rond in het water of zetten zich vast op de bodem van de zee.  Ze hebben prachtig gekleurde vangarmen waarmee ze hun prooi uit het water vissen.  Kleine visjes worden verdoofd en kleine waterdiertjes worden uit het water gefilterd.  In de vangarmen zitten netelcellen waarmee de prooidieren worden verdoofd.

Urticina-piscivora-armen

Vele bloemdieren leven vaak samen met algen.  Zij zorgen voor voedsel waar de bloemdieren niet aan kunnen.  Hierdoor krijgen ze ook de mooie kleuren.  Het afval is goed voor de algen en bezorgt de bloemdieren hun prachtige kleuren.

Je kan deze dieren indelen in twee grote groepen : poliepen met 8 vangarmen en poliepen met 6 -12 -18 armen.

2 onderklassen en ordes van bloemdieren :

poliepen met 8 vangarmen

harde koralen

zacht koralen

hoornkoralen

zeeveren

poliepen met 6 -12 -18 armen

korstanemonen

steenkoralen

zwarte koralen

viltkokeranemonen

zeeanemonen