Dieren en planten

de plevieren en de kieviten

Plevieren en kieviten zijn twee soorten vogels die vaak in de Nederlandse natuur worden gespot vanwege hun opvallende uiterlijk en interessant gedrag. In dit artikel leer je meer over deze grazige vogels die vliegensvlug heen en weer schieten over de open grasvelden van het land.

Wat zijn Plevieren?

Plevieren zijn kleine tot middelgrote steltlopers die meestal worden gevonden op open grasvelden, rotspartijen of kiezelachtige stranden. De vogels zijn meestal te herkennen aan hun bruin-grijze verenkleed en lange snavel, die een beetje naar beneden gebogen is.

Soorten Plevieren in Nederland

In Nederland worden verschillende soorten plevieren gezien zoals de goudplevier, bontbekplevier, zilverplevier en de kleine plevier.

Gewoonten en Gedrag

Hoewel plevieren solitaire vogels zijn, worden ze soms in kleine groepen gezien. Plevieren zijn voornamelijk nachtelijke vogels en geven de voorkeur aan open graslanden, waar ze vaak fourageren en rondscharrelen op zoek naar insecten.

Bescherming van Plevieren

Ondanks hun fascinerende graasgedrag en het feit dat ze al lange tijd voorkomen in Nederland, hebben plevieren vaak te kampen met verlies van broedgebied. Daarom worden ze als bedreigde diersoort beschouwd en gedijen ze goed op natuurreservaten die speciaal voor hun bescherming zijn aangelegd.

Wat zijn Kieviten?

De kievit is een populaire vogel die voorkomt in Europa en Aziƫ. Het staat bekend om zijn kenmerkende kuif en felgekleurde groene en bronzen veren. Het is ook een pioniersoort en kan worden gevonden op een verscheidenheid aan habitats, zoals graslanden, moerassen en weilanden.

Gedrag en Voortplanting

Kieviten zijn meestal monogaam en paren voor het leven. Hun nesten zijn gemaakt van gras, mos en bladeren en bevinden zich meestal op kale grond of weilanden. Het vrouwtje legt een koppeltje van drie tot vijf eieren die ongeveer vier weken later zullen uitkomen.

Bescherming van Kieviten

Kieviten hebben in Europa te lijden onder het verlies van hun leefgebied en worden daarom beschermd onder de Europese Vogelrichtlijn. Hoewel hun aantallen sindsdien gestaag zijn gestegen, blijft de overleving van kieviten een kwetsbaar onderwerp voor veel natuurbeschermers en -onderzoekers.

Waar en wanneer zijn deze vogels te zien?

Zowel de plevieren als de kieviten zijn in Nederland het hele jaar door te vinden. In de zomermaanden is het eenvoudiger om ze te spotten tijdens hun broedseizoen, dat meestal begint in het voorjaar. Tijdens deze periode zijn ze te vinden in graslanden, natte weilanden en moerassen. In de winter zoeken ze hun toevlucht aan de kust en op rotsachtige stranden.

Plevieren in het wild zien

Natuurreservaten en parken zoals de Oostvaardersplassen, de Biesbosch en het Nationaal Park Lauwersmeer staan bekend om hun plevierenpopulaties en zijn dan ook geweldige plekken om deze vogels in hun natuurlijke habitat te zien.

Kieviten in het wild zien

Kieviten zijn vaak aanwezig in open velden, veelal te vinden in akkers en weilanden waar landbouwmachines geen intensief gebruik van maken. Maar ook Nationaal Park De Hoge Veluwe en het agrarische gebied in de Wieringermeer zijn goede plekken om deze bijzondere vogels te spotten.

De plevieren en de kieviten zijn twee fascinerende soorten vogels die iedereen in de Nederlandse natuur kan spotten. In dit artikel hebben we hun uiterlijk, gedrag, leefomgeving en bescherming besproken. Naast het feit dat ze een aanwinst zijn voor het landschap, onderstrepen deze vogels ook het belang van natuurbehoud en het beschermen van hun leefomgeving.

Veelgestelde Vragen

1. Hoe worden plevieren beschermd in Nederland?
– Plevieren worden beschermd door middel van natuurreservaten die speciaal voor hun bescherming zijn aangelegd.
2. Hoe snel vliegen kieviten?
– Kieviten kunnen tijdens het vliegen snelheden bereiken tot wel 60 kilometer per uur.
3. Kunnen plevieren en kieviten naast elkaar leven?
– Ja, beide soorten vogels kunnen naast elkaar leven en worden soms zelfs in dezelfde habitats gezien.
4. Zijn er andere soorten steltlopers die samen met plevieren voorkomen?
– Ja, soorten als de tureluur en de bonte strandloper leven ook in de nabijheid van plevieren.
5. Hoe kunnen we helpen deze vogels te beschermen?
– Door de beschermde leefomgeving van deze vogels te ondersteunen via donaties of door vrijwilligerswerk. Door het verminderen van de hoeveelheid lichtvervuiling, geluidsoverlast en vermindering van pesticiden gebruik helpt ook mee in de bescherming van deze vogels.