Dieren en planten

de walrus

Als we het hebben over zeedieren, denken we vaak aan dolfijnen, haaien of walvissen, maar de walrus mag ook absoluut niet worden vergeten. Deze reusachtige zeezoogdieren leven in de sub-Arctische wateren van het noordelijk halfrond en zijn uniek vanwege hun slagtanden. In dit artikel gaan we dieper in op de walrus en ontdekken we hun fascinerende levensstijl en eigenschappen.

Wat is een walrus?

Walrussen zijn grote, vleesetende zeezoogdieren die behoren tot de familie Odobenidae en leven in het Noordpoolgebied. Ze zijn nauw verwant aan zeehonden en hebben een dikke laag blubber die hen beschermt tegen de koude omstandigheden waarin ze leven.

Anatomie van een walrus

Het lichaam van een walrus is aangepast aan het leven in het water. Ze hebben flippers in plaats van poten en kunnen tot wel 3,5 meter lang en meer dan 1.500 kilogram zwaar worden. Eén van hun meest opvallende kenmerken zijn de 2 slagtanden die kunnen groeien tot wel 1 meter lang.

Het dieet van een walrus

Walrussen zijn opportunistische eters en voeden zich voornamelijk met schelpdieren, weekdieren en kreeftachtigen. Af en toe eten ze ook vis. De slagtanden worden gebruikt om gaten te maken in de bevroren oceaan om toegang te krijgen tot hun prooi.

Het leefgebied van de walrus

Walrussen leven in de wateren rondom het Noordpoolgebied. Ze worden vaak gevonden in de Beaufortzee, Chukotka Zee, Oost-Siberische Zee en de Bering Zee. Hun leefgebied strekt zich uit van Rusland tot Alaska en zelfs Canada.

Het sociaal gedrag van de walrus

De walrus is buiten het seizoen meestal solitair, maar tijdens het broedseizoen vormen ze grote kuddes. Deze kuddes zijn meestal samengesteld uit vrouwtjes en hun jongen. De mannetjes leiden over het algemeen een solitair bestaan, ver weg van de vrouwtjes.

Bedreigingen voor de walrus

De walruspopulaties zijn de afgelopen decennia afgenomen, gedeeltelijk als gevolg van klimaatverandering, het smelten van het zee-ijs, jacht en vervuiling.

Invloed van klimaatverandering en verandering van het zee-ijs

Het verlies van het zee-ijs heeft een enorme invloed op de populatie van walrussen. Walrussen gebruiken zeeschotsen en ijsschotsen als platform om te rusten en te jagen. Met het smelten van het ijs worden deze platformen zeldzaam voor de walrussen, wat een grote bedreiging vormt voor hun populatie.

Invloed van de jacht

Walrussen zijn al jaren lang bejaagd voor hun vlees, huid en slagtanden. Dit heeft geleid tot een snelle afname van de populatie. Hoewel de commerciële jacht op walrussen tegenwoordig overal is verboden, komt stropen nog steeds voor in sommige gebieden.

Conclusie

De walrus is een zeer uniek zoogdier met veel bijzondere kenmerken en eigenschappen. Ze hebben echter te maken met bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen. Meer inzicht in de walrus, hun levensstijl en leefomgeving kan bijdragen aan de bescherming van deze bijzondere diersoort.

Veelgestelde vragen

1. Waarom hebben walrussen slagtanden?
2. Hoe groot kan een walrus worden?
3. Wat zijn de meest voorkomende bedreigingen voor de walruspopulaties?
4. Leven walrussen in de zomer op het land of in het water?
5. Hoeveel tijd brengen walrussen gemiddeld door in het water?

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Walrussen hebben slagtanden om gaten te maken in het ijs of de oceaan waardoor ze toegang hebben tot hun prooi en zichzelf kunnen verdedigen.
2. Walrussen kunnen tot wel 3,5 meter lang en meer dan 1.500 kilogram zwaar worden.
3. De meest voorkomende bedreigingen voor walrussen zijn klimaatverandering, verandering van het zee-ijs, jacht en vervuiling.
4. Walrussen leven in het water, maar brengen wel tijd door op het land om te rusten en te broeden.
5. Walrussen kunnen tot wel 30 minuten onder water blijven en brengen meestal 2/3 van hun tijd in het water door.