Zeesterren

Zeesterren

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeesterren

Zeesterren zijn dieren in de vorm van een ster.

zeesterren-Starfish

Ze hebben veel stekels en kunnen gemakkelijk buigen.  Hun mond zit onderaan.    Meestal hebben ze 5 armen, maar dat kunnen er ook meerdere zijn (soms wel 50).  Als ze armen verliezen, kunnen ze die terug laten groeien.  Zelfs als een zeester vier armen verliest, kan zij deze terug herstellen.  De nieuwe armen blijven wel wat korter, waardoor het dier er soms wat raar uitziet.  De armen hebben zuignapjes.  Deze worden ook wel voetjes genoemd.  Eigenlijk is het dier een grote maag.   De gewone zeester kan tot een halve meter groot worden.  De grootste zeester kan wel 1 meter worden.  De meeste zijn rood, oranje of geel, maar er bestaan ook groene, violette, purpere, blauwe en bruine.  Ze komt enkel voor op de bodem van de zee.  De gewone zeester kom je tegen op rotsen en zandgronden omdat het daar veel voedsel vindt.  Vele zeesterren zitten niet graag in het zonlicht en blijven overdag in rotsspleten en holen of tussen de wieren.

Vaak zijn het roofdieren, andere grazen wieren en zeegras.  Ze tasten met de voetjes de bodem af of doorwoelen de grond om kleine plantjes en diertjes te vinden.  Als ze voedsel tegenkomen, brengen ze het naar de mond met hun trilharen.  De prooi bestaat vooral uit mosselen, slakken, kreeften, zee-egels en slangsterren.   Sommige eten hun prooi in zijn geheel op.   De prooi wordt van voetje naar voetje of door de hele arm te buigen naar de mond gebracht.  Als een mossel of een oester wordt gevonden, plooit het dier zich over de schelp.  Daarna wordt er enorm getrokken door de zuigvoetjes, waardoor de schelp stukje bij beetje wordt geopend.  Eens open, laat de zeester zijn enorme maag zakken in de opening en begint te eten.  De zeester kan de schelp helemaal openen en opeten.

soorten zeesterren :

rode stekelster

gewone zeester

doornenkroon

kamster

zesarmige zeester

elfarmige zeester