Nieuw-Zeelandse papegaaien

Nieuw-Zeelandse papegaaien

https://nl.wikipedia.org/wiki/Strigopidae

Andere namen uilpapegaai
Wetenschappelijk Strigops habroptilus
Engels kakapo
Verspreiding Nieuw-Zeeland (eilandjes voor de kust)
Voedsel planten
Lengte 50 – 63 cm
Gewicht tot 3,5 kg
Status in het wild uitgestorven

Deze merkwaardige Nieuw-Zeelandse vogel (de zwaarste papegaai) kan niet vliegen en is vooral in de schemering actief. De kakapo kauwt sap uit bladeren waarna deze als vezelballen aan de plant blijven hangen.

Op het vaste land van Nieuw-Zeeland is hij uitgestorven door roofdieren die door de mens zijn geïntroduceerd, zoals hermelijnen en vossen. De laatste exemplaren zijn naar een drietal eilandjes die vrij zijn van roofdieren gebracht, waar natuurbeschermers hun uiterste best doen om de soort te behouden. Er zijn nu ongeveer honderd kakapo’s in totaal.

De Nieuw-Zeelandse papegaaien worden ook wel de uilpapegaaien genoemd.  Er bestaan maar een paar soorten van, waarvan er al enkele uitgestorven zijn.  Ze komen voor op Nieuw-Zeeland en de eilanden daar rond in de Grote Oceaan.  Het zijn sterk bedreigde vogelsoorten.  Vooral de mens is de schuldige.  Vanuit andere landen hebben zij varkens, katten en ratten overgebracht naar deze landen.  Deze dieren aten de eieren op van deze vogels.  Velen van deze vogels vliegen niet meer omdat ze vroeger geen vijanden hadden.  Daarom begonnen de vogels hun eieren gewoon op de grond te leggen.  En dat waren dan lekkere hapjes voor deze kleine roofdieren.

Ook werd er op de vogels gejaagd door de mensen omdat ze zaden en plantjes van de akkers opaten.  Sommige mensen aten zelfs de vogels op als lekkernij.

soorten Nieuw-Zeelandse papegaaien :

kakapo

kaka

kea

Norfolk-eilandkaka

Chatham-eilandkaka

 

De kakapo

De kakapo is een soort papegaai die voorkomt in Nieuw-Zeeland.  Hij komt meer voor tijdens de nacht, eet planten en kan niet meer vliegen.  Niet lang geleden was de soort bijna uitgeroeid, maar stilaan gaat het terug wat beter met de kakapo.  Dat komt door een bomensoort waarvan de kakapo leeft.  Als er vele vruchten op de bomen staan, zijn er meer nesten met jongen te vinden.  Door deze bomen aan te planten, helpen we dus eigenlijk deze vogelsoort.  Toch zijn er nog maar 120 vogels geteld.

Er werden vroeger zelfs vogels van eiland naar eiland overgebracht om de soort toch maar te kunnen redden.  Er werd zelfs een eiland ontdekt waar slechts 18 mannetjes rondliepen.  Zij kregen vlug enkele vrouwtjes op hun eiland zodat ze verder konden paren.  Maar dat lukte niet.  Er werd niet gepaard, zodat de vogels opnieuw werden verhuisd.

Het was vooral de schuld van de mensen die ratten, katten, honden en hermelijnen naar Nieuw-Zeeland meebrachten.  Zij vraten de eieren op van de vogels of aten zelfs gewoon de vogels op.  Omdat ze toch niet konden vliegen waren het makkelijke prooien.  Vroeger hoefde de kakapo niet te vliegen omdat het op de grond geen vijanden had.  Maar dat is nu wel anders.

Van alle vogels is de kakapo de vogel die het oudst kan worden.  sommige worden tot 90 jaar oud.  Ze worden ongeveer 60 centimeter groot en zowel mannetjes als vrouwtjes hebben dezelfde kleuren van verenkleed.

De kaka

De kaka is een soort papegaai die leeft in de bossen van Nieuw-Zeeland.  Het woord kaka komt van de taal die de mensen daar spreken en betekent eigenlijk gewoon papegaai.  Hij wordt ongeveer een halve meter groot en is familie van de kea en de kakapo.  De kaka leeft meer in de bomen en is donkerder van verenkleed.  Ze voeden zich met bessen, fruit, zaden, bloemen en af en toe slakken of insecten.  Door zijn borsteltong kan hij makkelijk nectar uit de bloemen halen.  Zijn krachtige snavel gebruikt hij om boktorren en larven uit te graven.

Kaka-Parrots

De vogels broeden niet elk jaar maar om de 2 of soms 4 jaar.  Het hangt af van de vruchten die er dan te vinden zijn.  Als er weinig vruchten zijn, zal hij niet broeden.  Zijn er vele vruchten, dan worden er vele nesten van kaka’s gezien.

De vogels staan op de rode lijst omdat er vele bossen worden uitgedaan en omdat de hermelijn vele eieren opeet.  Ook de rat en de voskoesoe stelen hun eieren.  De wespen bedreigen de kaka ook.  Niet omdat ze steken, maar omdat ze veel beter alle nectar uit de bloemen kunnen halen en zo niets overlaten voor de kaka.

De kea

De kea is een soort papegaai die samen met de kaka en de kakapo behoort tot de Nieuw-Zeelandse papegaaien.  Ze behoren tot de slimste papegaaien die er zijn.  Hij is ongeveer een halve meter groot en heeft bruin-groene veren.  Onder de vleugels heeft hij oranje kleuren.  De vogels leven in de bossen, graslanden en bergen, maar durven ook makkelijk dicht bij de huizen komen.  Ze leven van nectar en stuifmeel dat ze uit de vele bloemen halen.  Maar ze durven ook wel eieren van andere vogels eten.  Vroeger ontdekte men dat de kea’s de schapenstallen binnen drongen om de schapen te bijten en hun bloed te drinken.
Vele schapen werden hierdoor gedood.

KeaMilford

Daardoor werd de kea stilaan uitgeroeid.  De boeren maakten in de nacht vuurtjes aan die de kea aantrokken.  Het was dan heel makkelijk om ze af te schieten.  Maar de kea kwam terug.  Wanneer mensen in de bergen begonnen skiën, kon de kea zich voeden met het afval dat de mensen achterlieten.  Toen er meer auto’s kwamen, beten de kea’s de rubberen banden stuk.  Vele redenen om weeral de kea’s af te schieten.  Nu staat hij op de rode lijst en mag er niet meer op geschoten worden.

Hun nest maken ze in spleten van rotsen of van een holle boom.  Daarin leggen ze 2 tot 4 eieren die door mama wordt uitgebroed.  Maar de eieren worden vaak door ratten en katten opgegeten.  Deze roofdiertjes werden door mensen naar de eilanden gebracht en zorgen er stilaan weer voor dat het heel slecht gaat met de kea.

 

Volledige lijst van geslachten

 

Familie Strigopidae

(Nieuw-Zeelandse papegaaien)  

Geslacht Nestor (Kaka)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaka_(vogel)

Geslacht Strigops (Kakapo)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kakapo