Duikers

Duikers

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duikers_(vogels)

vogelsvogels zingen

Wetenschappelijk Gaviiformes; Gaviidae
Engels divers
Verspreiding Noordelijk halfrond, broeden meestal ver noordelijk
Voedsel vooral vis
Aantal soorten 5

Zoals hun naam al aangeeft zijn de duikers watervogels die uitstekend kunnen duiken. Hun poten staan ver naar achteren, wat gunstig is bij het zwemmen, maar lastig bij het lopen. Hun buik is altijd licht gekleurd, de snavel puntig en de vleugels klein en spits. Overigens kunnen ze wel goed vliegen.

duikers1

Het mannetje en het vrouwtje zien er hetzelfde uit, zowel in de zomer (prachtkleed) als iin de winter (een saaier verenpak). Meestal leggen ze maar twee eieren. De jongen verlaten het nest al binnen een dag en liften daarna nog wel een tijd op de rug van een van de ouders mee.

De duikers zijn een groep vogels die ook wel de zeeduikers worden genoemd.  Het zijn echte zeevogels die je overal ter wereld kan vinden.  Ze lijken wat op de futen, maar kunnen beter en meer vliegen.  Het zijn echte kunstenaars in en op het water.  Tijdens het duiken zitten hun poten gestrekt naar achter.  Maar op het land kunnen ze met deze poten moeilijk stappen.  Ze komen alleen maar op het land om er te broeden.  Ze kiezen vooral kleine eilandjes of de rand van een meer waar ze hun nest maken.  Vissen en schaaldieren lusten ze het liefst.  Door op hun prooi te vallen of langzaam te zinken vangen ze hun buit.  We kennen maar 5 soorten duikers.

soorten duikers :

geelsnavelduiker

Pacifische parelduiker

roodkeelduiker

parelduiker

ijsduiker